قوانین و مقررات نو در سال 2021

قوانین و مقررات نو در سال 2021

از اول جنوری 2021 قوانین و مقررات جدید در سویدن نافذ گردیده است.

مجرمین جوان باید بتوانند به حبس خانگی محکوم شوند. هزینه های(جریمه های)  پرداخت نشده پارکینگ می تواند سبب  ممنوعیت رانندگی  برای موترگردد. برخی قوانین وجود دارد که پس از سال نو 2021 قوت اجرائیوی پیدا میکنند.

این قوانین و مقررات در نشریه اطلاعاتی رسمی حکومت تحت نام ”قوانین و مقررات مهم تر” موجود میباشند.

طبق معمول ، وزارت عدلیه یکی از وزارتخانه هایی است که بیشترین تغییرات قانونی را بعهده گرفته است. از اول جنوری فرصتی برای محکومیت مجرمین  جوان به انواع جدید مجازات فراهم می شود. این مجازات وقتی مورد استفاده قرار میگیرند که نه  ”مراقبت از جوانان”   ( ungdomsvård) و نه ”خدمات جوانان” (ungdomstjänst) به اندازه کافی مجازات  تاثیرگذار باشند.  

این مجازات می تواند ممنوعیت خروج از خانه در شب ها و شبهای رخصتی ها  یا ممنوعیت ماندن در یک مکان خاص یا در یک منطقه خاص باشد. ممنوعیت ها  با پای بند(fotboja)  الکترونیکی کنترول خواهد شد.

جریمه های پرداخت نشده مجازات می شوند

تغییر دیگر قانون به این معنی است که اگر شخص جریمه شده علیرغم داشتن امکان مالی از پرداخت جریمه پارکینگ خودداری کند ،این جریمه های پرداخت نشده میتواند به سادگی به مجازات حبس تبدیل گردد.

افراد موسوم به گول پیکرهای موتر(bilmålvakter )  مشکلی هستند که وزارت انفروستروکتور میخواهد آن را حل کند. اینها افرادی هستند که ظاهرا دارندگان موتر اند ولی بعنوان دارندگان جعلی موتر(bulvanägare ) عمل نموده و  مورد استفاده افراد دیگر(دارندگان حقیقی  موتر) قرار میگیرند.

گول پیکرهای موتر(Bilmålvakter )  بندرت امکانات مالی  شخصی  برای پرداخت هزینه پارکینگ دارند. از ابتدای سال ، استفاده از وسایط نقلیه با هزینه پارکینگ پرداخت نشده بیش از ششماه و مبلغ بیش از 5000 کرون باشد ممنوع قرار میگیرد. در صورت استفاده از واسطه نقلیه علیرغم ممنوعیت ، پولیس باید بتواند پلاک نمبر پلیت (registreringsskyltarna) را ضبط نماید..

افزایش کسر مالیات از بابت خدمات خانگی (rut-avdrag)

تغییر دیگری که در قانون از طرف وزارت انفرستروکتور (infrastrukturdepartementet) انجام شده مربوط به کسانی است که طیارات بدون سرنشین(drönare) را پرواز می دهند . از جمله موارد دیگر این است که ثبت نام به عنوان اوپیراتورطیاره بدون سرنشین (drönaroperatör) باید حاوی چه اطلاعاتی باشد.

اگر فردی بخواهد که  پهپاد و یا طیاره بدون سرنشین (drönare)  با وزن بیش از 250 گرام  را پرواز دهد باید  یک کارت جواز پرواز را برای همچو پرنده بدون سرنشین دریافت نماید . مالک و  نام اوپیراتورها باید در اداره حمل و نقل سویدن (Transsportstyrelsen)  ثبت و راجستر گردد.

رمی وسور(Rémi Vesvre) کارشناس در اداره  حمل ونقل سویدن (Transsportstyrelsen)   به ایكوت( واحد خبری رادیوی سویدن)  می گوید كه تعداد بیشتری ازپهپاد ها و یا طیارات بدون سرنشین (drönare) در فضای هوایی  سویدن افزایش یافته و این امر خواستار مقررات سختگیرانه تری میگردد.

درآمد معیاری (Schablonintäkten )  برای مالیات معوق در سود حاصل از فروش مسکن (اصطلاحاً بهره مهلت) حذف می شود. هر دو یعنی مهلت (تعلیق شده ) موجود و آینده شامل این قوانین جدید می شود.

چندین  قانون و مقررات جدید امسال مربوط به  مالیات وپرداخت غرامت ها واجرت ها  (ersättningar) میگردند ، مانند گسترش و افزایش کسر مالیات از بابت خدمات خانگی . چندین تغییردیگر در قوانین  به طور موقت انجام می شود و بخاطر کاهش اثرات مریضی پاندیمی کرونا صورت میگیرد.

تغییر قوانین در سال نو 2021 بطور خلاصه و با فاکت : 

  1. کسر مالیات براساس خدمات خانگی (rutavdrag ) گسترش یافته وخدمات بیشتری را در برخواهد گرفت . سقف کسر خدمات خانگی به مبلغ 75000 کرون افزایش می یابد

.2 . بهره بخاطرمهلت  پرداخت مفاد از فروش مسکن از بین میرود. 

3.کاهش مالیات برای درآمد کسب شده تا 1500 کرون در سال 2021 اعمال می شود

4.کاهش مالیات برای سرمایه گذاری های سبز در نظر گرفته شده است.  بخاطر تعویض و جاگزین کردن انرژی آفتابی میتوان حمایت مالی بخاطر سلول خورشیدی(solcellsstödet. ) بدست آورد.

5.شکاف مالیاتی در میان متقاعدین  و مستخدمین (förvärvsarbetande)  برطرف می شود

6.مقررات جدید برای ثبت اوپیراتور های طیارات بدون سرنشین (drönaroperatörer ) وضع میگردد.

7.استفاده از وسایط نقلیه با جریمه پارکینگ پرداخت نشده بیش از 5000 کرون ممنوع میگردد

8.قوانین جدید برای نحوه محاسبه جریمه های اضافی برای  وسایط نقلیه، موتروضع میگردد.

9.شروط برای اینکه  جرم حمل  اسلحه  بسیار جدی ارزیابی گردد کاهش یافته  و حداکثر مجازات به هفت سال زندان افزایش می یابد

10.چندین نوع جرم اسلحه باید جدی ارزیابی شود

11.هزینه پاسپورت از 350 کرون به 400 کرون افزایش می یابد

12.مجرمین  جوان باید بتوانند با قید پا ( پای بند الکترونیکی) به محدودیت های حرکتی محکوم شوند

13.جریمه های پرداخت نشده باید به سادگی  به زندان تبدیل شوند

14.هزینه تلویزیون برای هر نفر و سال 67 کرون کاهش می یابد

15.تسهیل شرایط کار در بیمه بیکاری برای مدت دو سال تمدید می شود

16.سطح پرداخت پول  (ersättningsnivåerna ) در صندوق آ (A kassan) بطورموقت برای دو سال افزایش می یابد

  1.  قرضه محصلی برای بزرگسالانی که قبلاً کار داشتند، می تواند با اضافه کردن 1000 کرون در ماه افزایش یابد.

تفصیل این قوانین را در لینک دفتر اسناد وارتباط (regeringskansliets) میتوان خواند:

viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2020_2021

ترجمه از نسیم سحر

منبع در لینک زیر:

https://www.svt.se/nyheter/har-ar-alla-de-nya-lagarna-2021Lämna ett svar