!فرارسيدن مولود شريف به همه مبارک باد

  انجمن افغانها در سويدن فرارسیدن   مولود    با    سعادت    فخر کائنات ،   اشرف    مخلوقات    حضرت    محمد صلی الله   و   علیه   و سلم را     خدمت     همه مسلمانهای    جهان خصوصاَ    هممیهنان مقیم سویدن تبریک عرض   میدارد.Lämna ett svar