”صدراعظم سویدن : ”کریسمس و سال نو را با یک حلقه کوچک مردم جشن بگیرید

استیفان لوفون صدراعظم سویدن می گوید: محدودیت 8 نفر برای تجمع در طول کریسمس و سال نو باقی خواهد ماند ، زیرا اوضاع بهبود نیافته است.
از 14 دسامبر ، توصیه های عمومی ملی جایگزین توصیه های عمومی محلی می شوند.
‎ توصیه های ملی را بعنوان خط مشی در تجلیل کریسمس و سال نو در نظر بگیریم.
‎صدراعظم سویدن می افزاید که از تماس های جدید اجتناب کنید ، تا آنجا که می توانید با افراد کمتری ملاقات کنید ، آنها را به ندرت ملاقات کنید ، از مراجعه به فروشگاه ها خودداری کنید. برای مدت کوتاهی با افرادی که با آنها جشن می گیرید دیدار کنید ، فاصله خود را حفظ کنید و ترجیحاً آنها را در فضای باز ملاقات کنید. از سفر با قطار یا سرویس ( بس ) خودداری کنید و از مراجعه به فروشگاه ها خودداری کنید.
این کار را انجام دهید تا خود و دیگران با ویروس مصاب نشوید و همچنین این کار را بخاطر کارکنان و پرسونل طبی و پرستاری که بخاطر این کار می تپند ، انجام دهید.
تر جمه : از ن س
https://sverigesradio.se/artikel/7619499Lämna ett svar