ششم جون روز ملی سویدن 

ششم جون روز ملی سویدن 
ششم جون را روز پرچم و روزملی سویدن می نامند. اما چرا این روز را تجلیل میکنیم؟
گفته میشود در ششم جون سال 1523 گوستاف واسه Gustav Vasa به عنوان پادشاۀ سویدن انتخاب گردید و بدین ترتیب اتحاد کالمار Kalmarunionen رسماَ منحل گردیده و سویدن به عنوان یک کشورمستقل عرض وجود نمود. 
اما این نخست در سال 1916 در جریان جنگ جهانی اول بود که روز ششم جون به عنوان روز پرچم سویدن انتخاب گردید. سپس 90 سال بعد یعنی در سال 1983 ششم جون رسماَ به نام روزملی سویدن مسمی شد. بعداَ در سال 2005 این روز رخصتی عمومی اعلام گردید. 
از سال 1991 به این طرف همه افرادی که در جریان سال تابعیت سویدن را حاصل نموده اند و در شاروالی (کمون) استکهلم زندگی میکنند به یک محفل در stadshuset دعوت گردیده و پادشاه سویدن را ملاقات میکنند.

Sveriges officiella nationaldag är, sedan år 1983, den 6 juni. Dagen firas till minne av Gustav Vasas utnämning till kung i Strängnäs år 1523, och även 1809 och 1974 års regeringsformer, som båda skrevs under den 6 juni respektive år.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bKblOv/darfor-firar-vi-nationaldagen–och-inteLämna ett svar