شب فرهنگی افغانها بمناسبت نودونهمین سالگرد استرداد استقلال

شعبه جوانان انجمن افغانها، شب فرهنگی افغانها بمناسبت بزرگداشت نودونهمین سالروز استرداد استقلال کشوررا  بتاریخ 18 اگست 2018 در شهراستاکهولم  برگزار مینماید.Lämna ett svar