شب غزل با مجتبی محب

بتاریخ 18 نوامبر 2023 ” شب غزل با مجتبی محب” در رستورانت ”بانو” در یک فضای خانوادگی و صمیمانه برگَذار شد . گردانندگی برنامه را فرهنگی فرهیخته خانم فریبا چرخی بعهده داشت . دوست داران غزل و عزیزان فرهنگی و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی ما و بخصوص شاعران سرشناس کشور ما جناب شریف سعیدی ، پروفیسور شرعی جوزجانی و خانم زرلشت لیان از جمله مهمانان برنامه بودند که دکلمه اشعار و سخنان شان شب غزل را به شب « غزل و شعر »تبدیل ساختند .
از زحمات فراوان مسوولین رستورانت با سرویس غذای زیاد لذیذ افغانی با قیمت خیلی ناچیز و مهمان نوازی بی نظیر یک امتنان خاص می نماییم .Lämna ett svar