شب غزل با مجتبی محب

شب غزل با مجتبی محب

 

قرار است به روز شنبه مورخ 18 نوامبر ساعت17.00 شب غزل در یک فضای خانوادگی در رستورانت افغانی ” بانو” برگزار شود.

گرداننده برنامه : خانم فریباچرخی
آوازخوان : مجتبی محب
طبله نواز: مسعود پیکان

 

تکت دخولی : مبلغ 200کرون شامل غذای افغانی 

ثبت نام قبلی ضرور میباشد
شماره های تماس

0700100882, 0736163441, 0707121388

 

تاريخ : شنبه مورخ 18 نوامبر 2023 از ساعت

17.00-24:00
آدرس رستورانت

بانوSkarpövägen 10, Saltsjöbo

38132 , NackaLämna ett svar