شب شعر و موسیقی

زمان : یکشنبه دوم فبروری 2020  از ساعت 14.30 الی 17.00 در ( Skyttensholmsvägen 12, ) (Folket hus Solna ) سولنا . ورود برای عموم علاقمندان  آزاد است.



Lämna ett svar