سینا لالی ذکی فارغ التحصیل سال 2020 در رشته جامعه شناسی

به سلسله معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 ، اینک به معرفی جناب  سینا لالی ذکی فارغ التحصیل سال 2020 در رشته جامعه شناسی می پردازیم.

آقای سینا لالی ذکی ( (Sina Lali (Zacky) فارغ التحصیل سال 2020 در رشته جامعه شناسی از پوهنتون لینی (Linnéuniversitet ) بوده و در پیام خویش چنین می نویسد:

”اسمم (Sina Lali (Zacky است، من از دانشگاه Linnéuniversitet امسال ماه جون از رشته جامعه شناسی فارغ شدم. اگر خواستید میتوانید اسم من را هم در جمع عزیزان فارغ شده بگزارید، جوانهای ما افتخار اند.”

انجمن افغانها در سویدن فراغت موفقانه جناب  سینا لالی ذکی ( (Sina Lali (Zacky) را تبریک گفته موفقیتهای مزید برایش آرزو مینماید.Lämna ett svar