سیاوش وجدان فارغ التحصیل سال 2020 در رشته طب

سیاوش وجدان فارغ التحصیل سال 2020 در رشته طب

برطبق برنامه انجمن افغانها در سویدن بخاطر معرفی فارغ التحصیلان سال 2020 از موسسات عالی تحصیلی ، اینک به معرفی سیاوش وجدان می پردازیم که او مدت شش سال درپوهنتون علوم طب لیتوانیا (Lithuanian University of HealthSciences)   در شهر کاونس کشور لتونی در اروپای شرقی درس خواند و با اخذ نمرات عالی‌ در سال 2020 سند فراغت بدست آورد .

آقای امین وجدان پدر سیاوش وجدان در مورد پسرش چنین مینویسد:

رسیدن به قله ‌های بلند موفقیت و پیروزی در پهلوی همت عالی‌ نیاز به تلاش متداوم و تحمل فراز و نشیب‌های فراوان دارد.

اینک سومین دکتور جوان طب از خانواده وجدان  به جامعه تقدیم شد، درین دور نوبت سیاوش وجدان سومین فرزند پر افتخار مان بود که توانست با پیگیری و پشت کار قله‌های شکوهمند پیروزی را اخر نماید.

سیاوش جوان  که از دوران طفلی از  استعداد عالی‌ خوشبختانه برخوردار بود،از دوره‌های ابتدأیی مکاتب تا زمان تکمیل دوره تحصیلات عالی‌ اسمش در ساتر لست فارغ‌های همدوره اش قرار داشت .

در سال ۲۰۰۸ دوره جمنازیوم را در در شهرهولمن شهر استکهلم که بزبان انگلیسی تدریس میشود آغاز و در سال۲۰۱۰ به پایان رساند.

به دلیل اینکه به مسلک پیلوتی علاقه مبرم داشت در سال ۲۰۱۰ در آزمون ( کانکور) مسلک مورد ذوقش که از طرف شرکت هوانوردی ( ارلندا) راه انداخته شده بود شرکت ورزید و از این آزمون نیز موفقانه بدر آمد . چون مرکز تحصیلی این رشته در سویدن  نه  که در کشور امریکا قرار داشت و هم دوره اقامت دایمی سیاوش تکمیل نشده بود متاسفانه ادارات مربوطه در پاسپورت افغانستان برایش ویزه تحصیلی اجرا نکردند که در نتیجه این خواستش براورده نشد و قسما ناراحتش ساخت.

به هر حال نظر به مشوره خانواده و بخصوص تاکید مادرش به رشته طب رو آورد و عازم کشور لیتونی در شرق اروپا شد و مدت شش سال در (Lithuanian University of Health Sciences)    در شهر کاونس کشور لتونی در اروپای شرقی با اخذ نمرات عالی‌ در سال ۲۰۲۰ سند فراغت بدست آورد .

     انجمن افغانها در سویدن فراغت سیاوش وجدان ازپوهنتون طب را برای شخص خود سیاوش جان وجدان ، اعضای فامیل و تمام دوستان شان تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای جناب سیاوش وجدان آرزو مینماید.Lämna ett svar