سویدن تعدادی از افغان‌های تخلیه شده از کابل را دوباره به افغانستان بر میگرداند

سویدن تعدادی از افغان‌های که در جریان ”پروسه تخلیه” از کابل به این کشور انتقال داده شده است را دوباره به افغانستان بر میگرداند.
بعد از آن که طالبان در افغانستان قدرت را بدست گرفتند سویدن 2000 نفر را از افغانستان به این کشور انتقال داد. در میان افراد انتقال داده شده 100 نفر وجود دارند که اسم های شان در فهرست افرادی که باید تخلیه میشدند، قرار نداشت. همچنان آنها شامل افرادی نیز نمی گردیدند که به شکل سهمیه حق پناهندگی دریافت می نمایند.
آقای Carl Bexelius (کارل بکسلیوس) رئیس حقوقی ادارۀ امور مهاجرت سویدن در این مورد میگوید: شرایط خیلی آشفته بود و دسترسی به اطلاعات درست، ممکن نبود.
عبید که هیچ ارتباطی با سویدن ندارد یکی از کسانی است که توانست در آن زمان سوار طیاره شده و به سویدن سفر کند. اکنون درخواست وی برای اجازه اقامت رد شده است.
(لازم به یاد آوریست که کارمندان محلی سفارت سویدن در کابل توانسته اند اقامت دائمی سویدن را دریافت نمایند).

ترجمه از ضیا دانش

منبع : رادیوی سویدن

https://sverigesradio.se/artikel/evakuerades-trots-att-de-inte-stod-pa-listan-nu-skickas-flera-hem?fbclid=iwar1rqh-bdht3xtdsuxs7snvmhn4smmboip4hocxw9czqmbds_gfp6fmiatw



Lämna ett svar