سفارت افغانستان در شهر استاکهولم افتتاح شد

امروز سه شنبه اول اپریل 2014 ، سفارت سویدن در شهر استاکهولم رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح آقای ارشاد احمدی معین سیاسی  وزارت امور خارجه افغانستان ، آقای حمید هامی سفیر افغانستان در سویدن ،مستشار سفارت ، اقای نعیمی قونسل سفارت ، رئیس کمیته سویدن برای افغانستان وعضو پارلمان سویدن یکعده کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه سویدن و همچنان نمایندگان انجمن های افغانی در سویدن و شخصیت های اجتماعی اشتراک نموده بودند

تفصیل گزارش به زودی نشر خواهد شد

 Lämna ett svar