سحرسلطانی 22 ساله و محصل فاکولته در معرض اخراج به افغانستان زیر سلطه طالبان قراردارد

سحرسلطانی 22 ساله و محصل فاکولته تخنیکی در گوتنبورگ در معرض اخراج به  افغانستان زیر سلطه طالبان قراردارد

سحرسلطانی با خانواده اش در سال 2015 به سویدن آمدند ولی درخواست پناهندگی شان در سویدن رد شده است . قرار است سویدن این خانواده را به مسیری واپس بفرستد که سویدن در دسامبرسال گذشته در آخرین پرواز خود افغانهاییکه در معرض خطر ازسوی رژیم طالبان قرار داشتند ، از افغانستان نجات دادند و به سویدن انتقال دادند. اکنون سویدن در نظر دارد که  خانواده سلطانی را شامل سحر 22 ساله ، والدین ، سارا 16 ساله ، برادران هریک الیاس و بنیامین 6 ساله ( متولد سویدن ) را بهمین مسیر به افغانستان اخراج نماید.

گفته میشود که سویدن یکی از کشورهایی از اتحادیه اروپا میباشد که در آن اعطای اقامت برای اتباع افغاستان خیلی سخت تر شده است.

سحرسلطانی بعد از ختم جمنازیوم شامل فاکولته تخنیکی بنام چامیر در شهرگوتنبورگ ویا یوتیبوری (Chalmers tekniska högskola i Göteborg) میگردد . او فیصله های اخراجی از اداره مهاجرت و محکمه مهاجرتی مالمو را دریافت کرده است. سحرسلطانی  تاحدودی ” اروپایی شده ” گردیده ، ازعقاید اسلامی پیروی نمیکند و دوست پسر دارد.

اداره مهاجرت سویدن در فیصله خود که در ماه اپریل صادر شده مینویسد:  «این خانواده است که پس از بازگشت به[ افغانستان ] خود را با آداب و رسوم فرهنگی کشور خود وفق دهد.” سحر سلطانی فیصله جداگانه به دلیل بالای سن 18 سالگی خود دریافت کرده است .  در فیصله اداره مهاجرت گفته شده از اینکه سحرسلطانی  از اسلام پیروی نمیکند ،  دوست پسر دارد و تحصیل مینماید، اهمیت ندارد.

گفتنی است که دوست پسر سحر نیز به دلیل تسلط طالبان درخواست تجدید نظر داده و منتظر فیصله اداره مهاجرت میباشد.

مالین دال (Malin Dahl) وکیل حقوقی خانواده سلطانی از دفتر وکالت (Fridh advokatbyrå) از فیصله اداره مهاجرت انتقاد میکند . مالین دال  به این واقعیت اشاره می کند که ”اداره مهاجرت سویدن  در تصامیم در مورد خانواده سلطانی و بسیاری از تصمیمات اخراجی دیگر[ افغانها ] تذکر می دهد که رژیم طالبان فردی از اقلیت هزاره را در پست معاونیت وزارت صحت عامه [ معین وزارت صحت عامه مقررکرده است] قرار داده است. اداره مهاجرت سویدن استدلال می کند که این بدان معناست که هزاره ها دیگر در معرض خطر آزار و اذیت نیستند.”

مالین دال معتقد است که نتیجه گیری [ اداره مهاجرت ] با استناد نصب این معین [ وزارت صمت عامه از قوم هزاره ]  غیر منطقی است.

او همچنین خواستار استدلال در مورد خطرات بازگشت افغان ها از کشورهای اروپایی است. بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت در سال گذشته، سخنگوی طالبان اعلام کرد که از افراد دیپورت شده از از کشور های غربی  استقبال خواهد کرد – و این افراد به محکمه های شرعی معرفی خواهند شد.”

ترجمه و تلخیص از ن س

بیشتر در لینک زیر بخوانید:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/g6m8bA/studenten-sahar-22-ska-utvisas-till-talibanregimenLämna ett svar