سالروز استرداد استقلال افغانستان در ستوکهولم

شام  روز شنبه بیستم اگست 2005 درحضور صد ها تن از هموطنان شریف ما  محفل شکوهمندی به بزرگداشت از هشتادوششمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان به  همت انجمن افغانهای سویدن /ستکهلم  در شهر ستکهلم برگزار شد.

درین محفل پیام انجمن توسط  محترمه فریده زیرک رئیس انجمن قرائت گردیده ،  و سپس کنسرت خاطره انگیز و شاد افغانی  به اشتراک هنرمندان شهیر وطن

فیض کاریزی  با همکاری طلا محمد «دهل نواز» و قدرت تلاش «طبله نواز»  به اجرأ گذاشته شد. محفل در اوج شعف و سرور به ساعت یازده شب به پایان رسید.

 

پیام انجمن افغانها

بمناسبت هشتادوششمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

 

ملتی آوارۀ  کــــــــوه و دمن                      در رگ  او خون شیران موج زن

آسیا یک پیکر آب و گل است                      ملت افغان دران پیکر دل است

 

    حضار گرامی إ   

  مسرت دارم که از جانب هیأت اجرائیه انجمن افغانها تبریکات صمیمانۀ خود را به مناسبت هشتاد و ششمین سالگرد استرداد استقلال و طن عزیز  به شما و همۀ هموطنان گرامی می رسانم .

با اهتزاز بیرق  استقلال و آزادی در کشور محبوب ما ، دوره نوین حیات ملی آغازگردیده ، بردگی ملغی شد ، آزادی و نهضت نسوان بوجود آمد ، قانون اساسی تدوین شد، آزادی مطبوعات و اصلاح سیستم اداری و اقتصادی آغاز یافته  و به صنعتی شدن کشورهمت گماشته  شد.

افغانستان اولین کشوری بود که  طلسم استعماررا شکست ، بدین لحاظ در صدر اخبار کشور های جهان قرار گرفته مقام  و اهمیت بینظیری را در سطح جهانی کمایی نموده و منبع الهام به سایرآزادیخواهان جهان شد.

اگرچه رهبر سیاسی و قهرمان استقلال میهن ما شاه امان الله خان است که با انتهای وطن پرستی و صداقت وظیفه اش را انجام داد،  ولی استقلال کشور ما یک پدیده تصادفی نبوده بلکه طرح و مفکوره آن سالها قبل توسط سید جمال الدین افغانی ریخته شده بود. علامه سید جمال الدین افغانی نجات کشور های مستعمره و بخصوص کشور های اسلامی را  بصورت مجرد و منفرد مشکل و نا ممکن دانسته ، یک پارچگی ملل اسلامی و قیام متحدانه و مشترک شان را راه حل می دانست . مفکوره پان اسلامیزیم  طرح  این بزرگوار بود . وی قبل از ترک اجباری وطن پیشنهادات و نظراتش را به امیر شیر علی خان تقدیم  کرده  و خود راهی دیار هجرت و آوارگی  شده ولی  لحظه یی از مبارزه ، تبلیع و تنویر آزادیخواهان  غافل نه نشست.

محمود طرزی که سید جمال الدین افغانی را در شام (سوریه امروزی)  ملا قات نموده بود، مجذوب اندیشه آزادی خواهانه و مترقی وی شده و خلاقانه به این طرح وآرمان ابعاد تازه بخشیده و آنرا با خود به افغانستان آورد. درحالیکه سایر کشور های اسلامی در خواب عمیق فرو رفته بودند، در افغانستان نهضت مترقی  ملی و دیموکراتیک  به سرعت پله های تکامل خود را به همت محمود طرزی می پیمود. حلقه های روشنفکری بوحود آمده نهضت مشروطه خواهی ساخته شد و جامعه به سوی روشنایی ، آزادی و تمدن به حرکت افتاد.

کشور نو آزاد شده ما هنوز گامهای نخستین خود را بر میداشت ، که استعمار به وحشت و لرزه افتاده ، با اجیر کردن ارتجاع داخلی و سرازیر نمودن دریایی از امکانات مادی و هجوم تبلیغات  سوء به وسیله متعصبین و تنگنظران ، نهضت نو پا و جوان امانی را از پا در آورده و شاه امان الله خان را از وطن راندند.  در کشور اختناق و ترور، زورگویی و بیعدالتی ،ظلم و استبداد، جهل و نادانی و انواع مصائب مادی و معنوی جانشین آرمانهای ملی  و مترقی محمود طرزی شد.

شمار بی پایانی ازروشنفکران و وطنپرستان وحشیانه شکنجه و ترور شده و آرزوی مقدس آزادی، عدالت و برابری را با خود به خاک بردند.  مسیر حرکت جامعه 180 درجه تغییر کرده و وطن ما به زور برچه  به سوی تاریکی و اختناق کشانیده شد . ساختار معنوی و ضابطه های اخلاقی و مدنی جامعه ما  صدمه دیده ، جلو رشد سالم  مادی و معنوی مردم گرفته شده و در عوض جو بی اعتمادی و بد بینی در کشور ترویج  گردید. این سوبوتاژ پلان شده و مزورانه چنان اساسات معنوی وطن ما را آسیب رساند ، که بعد از اضمحلال استکبار نادری مردم ما همدیگر را تحمل نتوانسته و در تحت رهبری تنگنظرانه و متعصب به جان هم افتادند.

اینک با حضور نیرو های بین الملی آتش جنگ خانمانسوز خانگی فرو کش نموده ،  ولی مردم ما تا  آزادی حقیقی  و سعادت واقعی فاصله زیاد دارند. ما زمانی به آزادی می رسیم  که به بلوغ  ذهنی رسیده  و خود سر نوشت خودمان را تعیین نماییم  و این محض زمانی  ممکن است که به علم و ترقی اعتقاد  داشته همدیگر را تحمل نموده و منافع ملی مان را گرامی بداریم. اکنون  که در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم  مسئولیت و رسالت خود را در انتخاب نمایندگان خود  فراموش نکرده  اصل شایسته سالاری را مد نظر داشته  و نگذاریم که عواطف و احساسات ما  وسیله سوء استفاده عوامل  تزویر گردد.

 

خدا آن ملتی را  سروری  داد                 که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سر و  کاری ندارد                که  دهقانش  برای  دیگران   کشت

 

درود بر روان پاک شهدأ و مبارزان راه آزادی و استقلال کشور محبوب ما افغانستانLämna ett svar