زوج که برای جرایم تروریسی مظنون پنداشته میشود افغان نه بلکه ایرانی اند

 زوج که برای جرایم تروریسی مظنون پنداشته میشود افغان نه بلکه ایرانی اند!

به باور ادارۀ امور مهاجرت سویدن این زوج اتباع افغانستان بودند اما پولیس امنیتی (Säpo) سویدن مشخص ساخته است که این موضوع حقیقت ندارد. این زوج که برای اجرا جرایم تروریستی مظنون می باشند، اتباع ایران اند.

پولیس امنیتی در اوایل ماۀ اپریل یک مرد و یک زن را به ظن جرایم تروریستی در حومۀ شهر استکهلم [ Järfälla] دستگیر نمود. از آن زمان ببعد تحقیقات ابتدایی علیۀ این زوج که جرم را انکار می کنند، ادامه داشته و جزئیات زیادی روشن شده است.

به گفتۀ هانس ایرمن (Hans Ihrman) معاون رییس سارنوالی ادارۀ ملی قضایای امنیتی ”این زوج دارای تابعیت و مشخصات هویتی کاملاَ متفاوت از آنچه اظهار نموده بودند، میباشند. همچنان ما توانسته ایم سوء ظن های که از ابتدا در این مورد داشتیم را نیز مورد تایید قرار بدهیم”.

بر اساس بررسی های پولیس امنیتی( Säpo) ، اطلاعات را که این زوج در مورد تابعیت و سن خود به ادارۀ امور مهاجرت ارائه نموده بودند، نادرست می باشد.

هانس ایرمن (Hans Ihrman) می گوید:

”آنها موفق شده بودند [هویت اصلی] خود را مخفی نگهدارند و خواسته بودند به هیچ شکلی ارتباط آنها با ایران برملا ساخته نشود.”

بر اساس اطلاعات که تلویزیون سویدن بدست آورده است، این زوج در سال 2017 به سویدن آمده و از همان زمان ببعد اطلاعات شناسایی/هویتی جعلی را به کار برده اند. 

سارنوال هانس ایرمن (Hans Ihrman) می گوید:

ـ این زوج  بعد از وارد شدن به سویدن در هنگام تماس با همه اداره ها، به اسناد هویتی جعلی استناد نموده اند.

در این مورد که آنها دقیقاَ برای برنامه ریزی چه چیزی مظنون شناخته میشوند، سارنوال نمی خواهد در حال حاضر چیزی بگوید.

اما جرم آنها به جاسوسی (استخبارات) ارتباط نمی گیرد.

ـ جاسوسی در مورد پناهندگان که در گذشته به ایران پیوند داده شده است، اما در این قضیه هیچگونه اطلاعات این چنینی وجود ندارد. 

جرم آنها طراحی جرایم تروریستی نامیده میشود.

آقای هانس ایرمن (Hans Ihrman) می گوید:

ـ آنچه را من میتوانم بگویم اینست که آنها به یک شکلی در برنامه ریزی اجرای اعمال خشونت آمیز یا هم اعمال خطرناک برای اجتماع دخیل می باشند، اعمالی که میتواند در سویدن به عنوان جرایم تروریستی ارزبابی شود.

به باور هانس ایرمن (Hans Ihrman)این زوج باید در مشارکت با یک شخص/اشخاص دیگر عمل نموده باشند. 

ـ به هر حال این زوج در مشارکت با شخص/اشخاص دیگر تصمیم گرفته اند، پیشنهاد نموده اند یا هم تعهد نموده اند که به نحوی در اجرای عمل سهم بگیرند که به عنوان عمل تروریستی ارزیابی میگردد.

ترجمه از ض. د.

لینک مطلب

https://www.svt.se/nyheter/misstankta-terrorparet-kommer-fran-iran

 Lämna ett svar