زنجير عشق ـ داستان يک سرگذشت واقعي

 زنجير عشق ، داستان واقعي زندگي  قيس و نگينه است که توسط نويسنده بسيار جوان وبا استعداد آقاي م . ع . ويس نگاشته شده است. اين اثر خواندني به زودي از طريق کتابخانه هاي سويدن به دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت

Wais

 

 

” زنجير عشق ” در قطع و صحافت زيبا در 240 صفحه  توسط موسسه انتشارات ” کتابيات ” چاپ گرديده است

داستان ” زنجير عشق ” سرگذشت واقعي دو انسان دلباخته و عاشق است که ازفراز ونشيب روزگار با عزم آهنين موفقانه عبور کرده اند . نويسنده زندگاني پر ماجراي آنها را در دوران جنگهاي تنظيمي در کابل وبويژه در مهاجرت در کشورهاي ايران ، ترکيه واروپا به بسيار قشنگي بيان ميدارد. اين داستان  ، خواننده را به خواندن و دانستن زندگي بيشتر قهرمانان داستان ميکشاند و شامل حوادثي ميسازد که قهرمانان داستان درگير آن بودند. آقاي م . ع. ويس در مقدمه اثر شان مينويسد: ” منظور من از نوشتن اين داستان اين است که جهانيان از جريانات و حالات وخيم که در کشور افغانستان اتفاق افتاده باخبرشوند و همچنان بدانند که چي باعث ميشود تا بيشتر مردم افغانستان از کشور شان مهاجر شده وچي مشکلات دور از تصور را متقبل ميشوند تا خود را به کشور هاي اجنبي ميرسانند ، تا اينکه خويشتن را از حالت بيچاره گي ، جنگ ، ظلم و استبداد جامعه شان خلاصي بخشند”.  

مطالعه اين داستان خواندني را به عزيزان توصيه ميداريم. غرض سفارش اين اثر به نزديکترين کتابخانه   ويا آدرس زير تماس بگيريد

info@kitabiat.se

https://www.afghanha.se/2009-02-15-19-15-58/profile.html?userid=498

نسيم سحرLämna ett svar