روز ملی سویدن خجسته باد و یک روز خوش برای همه

روز ملی سویدن خجسته باد و یک روز خوش برای همه

ششم جون روز ملی سویدن ویک روز رخصتی درسویدن است . جناب ضیادانش یک ویدیو کوتاه در مورد این روز تهیه کرده که خدمت هموطنان تقدیم میگردد.

En glad och fin Nationaldag.

Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag firas den 6 juni varje år och är en helgdag i SverigeLämna ett svar