!روز مادر گرامی باد

 امروز یکشنبه 31 می از مقام مادر در سویدن تجلیل میگردد.  در سویدن  آخرین یکشنبه ماه می هر سال بنام روز مادر مسما گردیده است.

گفتنی است که از روز مادر در کشور های مختلف در روز های متفاوت به یادبود و افتخار مادر تجلیل بعمل می آید. در افغانستان روز مادر بتاریخ 24 جوزا خورشیدی اما در سویدن روز یکشنبه اخیر ماه می میلادی و در سایر کشور ها به روز های گوناگون تجلیل میگردد 
انجمن افغانها در سویدن این خجسته روز را به تمام مادران جهان و بویژه مادران زحمتکش ، با شهامت و غمدیده افغان تبریک وتهنیت میگوید.Lämna ett svar