روز مادر در سویدن گرامی باد

 امروز یکشنبه 26 می از مقام مادر در سویدن تجلیل میگردد.  در سویدن  آخرین یکشنبه ماه می هر سال بنام روز مادر مسما گردیده است.

!Grattis på mors dag

گفتنی است که از روز مادر در کشور های مختلف در روز های متفاوت به یادبود و افتخار مادر تجلیل بعمل می آید. در افغانستان روز مادر بتاریخ 24 جوزا خورشیدی اما در سویدن روز یکشنبه اخیر ماه می میلادی و در سایر کشور ها به روز های گوناگون تجلیل میگردد. 
ادمین های فیسبوک و سایت افغانهای سویدن  این خجسته روز را به تمام مادران جهان و بویژه مادران زحمتکش ، با شهامت و غمدیده افغان تبریک وتهنیت میگوید.Lämna ett svar