روز جهانی زن بر همه هموندان و برابری طلبان خجسته باد

هشت مارس روز جهانی زن فرا رسیده است. زنان ایرانی نیز در پیوند با همه زنان آزادی خواه جهان که به ویژه برای احقاقِ حقوق زنان تلاش می کنند، این روز را جشن گرفته و با همبستگی گسترده تر ملی و بین المللی به اعمال نابرابری ها و ناروایی ها، از سوی حکومت اسلامی اعتراض می کنند.

سی سال اخیر، در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با چالش های بسیاری  روبرو بوده و هستند که با وجود دست آوردهای مبارزاتی تا دوره معاصر، مورد سرکوب حکومت اسلامی قرار گرفته و نه تنها برای حفظ آنچه که فرایند دهه ها مبارزه بوده، ناگزیر از مقاومت و ایستادگی بوده اند.
ابعاد ستم بر زنان دامنه گسترده ای از محیط خانواده تا جامعه و محیط کار را در برمی گیرد. هیچ عرصه ای از جامعه نیست که ما شاهد سرکوب و ستم و تبعیض بر زنان نباشیم. نیروهای امنیتی و انتطامی این حکومت، دختران و زنان را به بهانه «طرح امنيت اجتماعی» در کوچه و خيابان مورد تعرض قرار می دهند؛ به بهانه عدم رعايت «حجاب اسلامی» به آن ها توهین می کنند و آنان مورد ضرب و شتم قرار می دهند. علاوه بر یورش دایمی به زنان در خیابان ها، با طرح سهمیه بندی و بومی سازی جنسیتی در دانشگاه ها و نیز طرح ارتجاعی «لایحه حمایت از خانواده» و … زندگی زنان را به تباهی می کشانند، فقط گوشه هایی از انبوه کارنامه سیاه حکومت اسلامی علیه زنان را به نمایش می گذارد. حتی در قوانين حکومت اسلامی نيز برابری حقوقی بين زن و مرد به رسميت شناخته نشده است و خواست ها و مطالبات بر حق زنان هر روز به غیرانسانی ترین شکلی سرکوب می شود. هر سال هزاران زن، به دلیل فعالیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، تحت تعقیب و بازحویی و زندان و شکنجه قرار می گیرند. مامورین حکومت اسلامی، در روز 30 بهمن ماه امسال، دو زن کارگر و فعال جنبش زنان را با سبعیت فوق العاده ای در سنندج، تنها به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در ساختمان دادگستری اين شهر، شلاق زدند. اين واقعيت عينی و جلوه ای از سرکوب و ستم رسمی و قانونی سی ساله حکومت اسلامی، علیه زنان است.

امسال نیز هم چون سی سال گذشته زنان میهنمان به خصوص زنان هنرمند، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، میلیون ها زن کار گر و خانه دار و تلاشگران پهنه حقوق و آزادای های اساسی مورد سرکوب و شکنجه و زندان قرار گرفته اند و هنوز شرایط خفقان و تحمیق و خرافه ادامه دارد.

حضور پربار و همبسته زنان در صحنه های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به منظور ایجاد جامعه ای آزاد و انسانی، و بدور از قوانین زن ستیز و فرهنگ قهقرایی حکومت اسلامی و مردسالاری، نوید آینده ای روشن و بالنده را می دهد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، هم صدا با زنان آزادی خواه، این روز را گرامی داشته و همگان را به پشتیبانی از تلاش های آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان، برای کسب آزادی بی حد و حصر قلم، تصویر، بیان و اندیشه  فرا می خواند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید
مارس 2009Lämna ett svar