د سویډڼ پولیس وایې

د سویډڼ پولیس وایې چې پینځه تنه افغان ځوانان یې د سفسجو له جنوبي ولایت څخه په داسي حال کې له یوه ځنګل څخه وموندل چې د انسانانو د قاچاقونکو له لوري دغه هیواد ته انتقالیدل


د سویډن راډیو خبر ورکړ چې د دغې پینځه کسیزې ډلي مشر غړی د اتلسو کلونو او کوچنی هغه یې د ۱۴ کالو دی .

ویل کیږي چې دغه افغانان دې ته منتظر ول چې د کرسمس د مراسموڅخه په ګټي اخیستني د سویډن یوې بلي برخې ته ځانونه ورسوي.

له نیول شویو افغانانو سره هیڅ راز قانوني اسناد شتون نه لري او دمګړۍ د پولیسو په بند کې دي.

له بینوا ویب پاڼې څخه په مننې
www.benawa.com

omed

https://www.afghanha.se/2009-02-15-19-15-58/profile.html?userid=247

Läs mer

https://www.afghanha.se/asylsoekande/986-flyktingpojkarna-kom-med-tag.html

Flyktingarna (de fyra på vänster sida bordet och pojken läng

Flyktingarna (de fyra på vänster sida bordet och pojken längst bort på högra sidan) togs omhand av Höglandskyrkan församlingsmedlemmar.


Lämna ett svar