دوخبرغم انگيز

سايت استکهلميان دو خبر غم انگيز را که مربوط يک خانواده و يک پناهجوي افغان ميگردد، به نشر سپرده است

قبلاٌ روزنامه افتون بلادت خبر قتل يک خانم توسط شوهرش را پخش نموده بود . اکنون سايت استکهلميان فوتوي آن خانم مقتول را با مسئله ديپورتي برادر مقتول منتشر ساخته است . غرض خواندن آن به لينک زير کليک نمائيد: مادر مقتول ، پدر قاتل ، فرزندان بي سرپرست و سرپرست در معرض اخراج  

در ماه دسامبر 2008 سايت افغانها چنين گزارش داده بود : يک پناهجوي افغان به اتهام تجاوز جنسي توقيف شده است

https://www.afghanha.se/index.php?option=com_content&view=article&id=224:1387-12-23-20-57-21&catid=46:2009-02-08-12-52-46&Itemid=76

اکنون سايت استکهلميان گزارش مفصلي درين زمينه به نشر سپرده است

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2009/05maj/016_encrypt.htmLämna ett svar