دغدغه‌های دوران بازنشستگی( تقاعدی) در سویدن

دغدغه‌های دوران بازنشستگی(تقاعدی) در سویدن
در این گزارش گفتگویی داریم با اسدالله زیرک، که سی سال پیش از افغانستان به سویدن آمد. او که یک پزشک (داکتر) بازنشسته(متقاعد) است پس از پنج سال زندگی در سویدن موفق شد در این عرصه کار کند.
• اسدالله زیرک، سال‌های کم‌تری نسبت به همکاران متولد سویدن کار کرده است. با این حساب، وضعیت اقتصادی او در دوران بازنشستگی چگونه است؟
• دغدغه‌های یک بازنشسته و نگاهش به آینده چگونه است؟ چرا برای سالمندان متولد افغانستان زندگی در خانه‌های سالمندان جاذبه ندارد؟ این پرسش‌ها و مباحث دیگر را در گفتگوی ما با این پزشک بازنشسته، بشنوید.
دوران بازنشستگی(تقاعدی) خارجی تباران در سویدن چگونه است و اینکه چه امکانات و گزینه‌های برای سالمندان خارجی‌تبار وجود دارد موضوع چندین گزارش‌ی بوده که در هفته‌های اخیر بخش فارسی|دری رادیوی سویدن به آن پرداخته است. گزارش‌های دیگر در این رابطه را در ادامه این گفتگو می‌توانید بشنوید.

منبع : رادیوی سویدن به زبان فارسی دری

https://sverigesradio.se/artikel/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%AF%D9%86Lämna ett svar