درخواست حمايت

احسان قربانی و میر عباس سفری دو قربانی افغان هست که در نتیجه سیاست سخت پناهندگی و بی ارزشی به حقوق انسانی  از سوی مقامات دولت  سويدن و اداره مهاجرت این کشور دست به خودکشی‌ زده اند

 احسان قربانی پناهجوی افغان بدلیل دریافت پاسخ منفی به تقاضای پناهندگی خود و شرایط سخت و دشوار پناهندگی و تهدید به اخراج، در توالت اداره مهاجرت شهر آلوستاد خود را به آتش کشید. با کمال تاسف احسان قربانی بدلیل جراحات وحشتناک سوختگی با خطر مرگ مواجه شده است. میر عباس سفری دیگر قربانی پس از پنج سال زندگی‌ در سویدن قرار بود دیپرت شود. وی پس از ۶۷ شبانه روز که در سلول و در توقیف گذراند اقدام به خودکشی‌ کرد.

اداره مهاجرت سوئد از 3 سال پیش به درخواست پناهندگی صدها پناهجوی افغان پاسخ منفی داده و حکم اخراج آنها را به پلیس ابلاغ کرده است. در پی این حکم، پناهجویان افغان وحشت زده محل کار و زندگی خود را رها کرده و به زندگی مخفی و غیر قانونی پناه برده اند. روزی نیست که شماری ازاین پناهجویان دستگیر و به قصد دیپورت به افغانستان بازداشت نشوند.

چندی پیش نیز پلیس ایتالیا اعلام کرد که بیش از 100 مهاجر بی خانمان از جمله 24 کودک افغان که در مجراهای فاضلاب در ایستگاه راه آهن قطار رم زندگی می کرده اند کشف شده است. به گفته پلیس آن کشور کودکان یافت شده دراین فاضلاب همگی 15- 10 سال سن داشته اند و همگی از کشورهای یونان و ترکیه خود را به رم رسانده بودند.

دولتهای اروپایی از جمله دولت سوئد، روز به روز از ارزش و احترام به حقوق پناهجویان فاصله می گیرند و در پی آن هزاران پناهنده و مهاجر را به بدترین و غیر انسانی ترین شرایط زندگی سوق داده اند. تحمیل چنین شرایطی به پناهجویان افغان در حالی صورت میگرد که سازمان ملل مرتبا از کمبود مواد غذایی و امکانات بهداشتی و خدمات درمانی در افغانستان هشدار می دهد و کلیه خبرگزاریها و سازمانهای حامی حقوق بشر خبر از جنگ و ناامنی اجتماعی و بیکاری و عدم وجود منابع اقتصادی می دهند.

وضعیت افغانستان و پناهجویان افغان باید وجدانها را بیدار نماید. باید زندگی مخفیانه کودکان افغان در مجرای فاضلابهای شهر رم، قلب همه ما را با قلب شیرین کودکانه و بی دغدغه آنها پیوند بدهد. باید سرنوشت آنها را بر تقدس ملی و مذهبی و مرز و خاک و رنگ پوست برتری داد و وجدانهای بیدار را به دفاع از این کودکان بسیج کرد.

ما از خود سوزی احسان قربانی و خودکشی‌ میر عباس سفری در سوئد و تحمیل شرایط غیر انسانی به کودکان افغان در ایتالیا و مرگ 50 مهاجر دیگر افغان در مسیر مهاجرت به ایران بسیار متاسف هستیم و به بازماندگان این قربانیان تسلیت میگویم و خود را در غم آنها شریک میدانیم. ما همه سازمانهای دفاع از حقوق کودکان و پناهجویان را به دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران افغان فرا میخوانیم.

يادداشت گرداننده سايت

نامه ء فوق به آدرس انجمن ارسال شده است. نام ارسال کننده در نامه موجود نيست

سايت انجمن پيرامون موضوعات متذکره گزارشات پخش کرده و غرض مشاهده آن به لينکهاي زير مراجعه فرمائيد

لوحهء مرگ مير عباس صفري

خودکشي يک پناهجوي افغان در توقيف

یک پناهجوی افغان در اداره مهاجرت سوئد خود را به آتش کشید

 

 Lämna ett svar