دادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما

دادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم ما و حق گذار افغانستان به صلح واقعی ‌پایدار
بخاطر این رسالت سترگ انسانی در دفاع از داعیه برحق شهروندان افغانستان ، هیات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بتاریخ سوم جون ( 2022م ) در مقر کمشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و در شهر ژینو کشور سویس با اقای ریچارد بنیت گذارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و تسهیل کننده مسایل افغانستان ، ملاقات رسمی انجام داد .
درین ملاقات هیات انجمن متشکل از :
– محترم میر عبدالواحد سادات رییس انجمن
– محترمه عفیفه جان آزادزوی معاونه انجمن
– و محترم دوکتور یونس فرمان معاون انجمن
ضمن استقبال از انتصاب حقوقدان شناخته شده بین المللی که سابقه کار و آشنایی با افغانستان دارد ، برایشان در راستای بررسی عوامل فاجعه حقوق بشر و موارد نقض خشن و دوامدار آن ، با مشخص ساختن عاملان بخاطر کاهش آلام مردم به عزانشسته و مظلوم ، ارزوی موفقیت نمود ، تا جناب شان بر وفق تعهد شان بتواند صدای کودک ، زن و مردم باشد که حق حیات شان مورد تهدید قرار دارد .
انجمن حقوقدانان افغان بمثابه نهاد مستقل و غیر وابسته به احزاب و جریانات سیاسی ، فارغ از هرگونه تبعیض قومی و زبانی ، چنانچه در طی سیزده سال فعالیت خود از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دفاع و بخاطر استحکام حاکمیت قانون تلاش نموده است ، درین ملاقات نیز بمثابه مدعی العموم مردم مظلوم بخاطر حقوق و آزادی مردم دادخواهی و همه موارد نقض حقوق اساسی مردم و بویژه زنان را ، با ذکر پس منظر تاریخی ، عوامل ناکامی جامعه بین المللی ، استقرار کلیپتوکراسی و عدم تعهد دولت امریکا به تعهدات حقوقی و اخلاقی و طی نه ماه سیطره طالبان به جناب ریچارد بنیت توضیح نمود .
هیأت این واقعیت مسلم تاریخی را بیان نمود که :
اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف تعبیر ایدیولوژیک حاکمان فعلی ، در کل با ارزشهای تا یخی ، فرهنگی و دینی افغانستان همخوانی دارد و به همین دلیل مندرجات آن در چهار قانون اساسی ما بازتاب یافته است و افغانستان به میثاقهای هفت گانه ناشی از آن الحاق و ملزم برعایت آن می باشد .
هیات با تذکر این اصل که انجمن نه بر اساس نسخه پر ازی های انتزاعی ، بل برویت کتاب خونبار افغانستان و در حالیکه هست و بود کشور با تداوم بحرانات بزرگ ، خطر وقوع فاجعه بشری و گسترش فقر جانکاه بالاتر از نود فیصد به سوال اساسی چه میتوان کرد ؟ تمرکز مینماید و بدقت متوجه این واقعیت اسفبار است که حکومت دیفکتوی طالبان به عوض ترکیز به مسایل و مصایب بزرگ بر مبنای برداشت متحجرانه و ایدیولوژیک از دین مقدس اسلام به فروعات و ریش و حجاب مصروف و با زن ستیزی اپارتاید جنسیتی را برقرار میسازند .
به همین دلیل بحران بزرگ حقوقی و بحران مشروعیت تداوم یآفته و طالبان با ناکامی در ایجاد دولت باعث انزوای بین المللی افغانستان گردیده اند .
قبل از آنکه افغانستان بر حسب پلان دشمنان تاریخی ما ، به جنگ داخلی – نیابتی ، سوریه شدن و باتلاق سوق گردد ، انجمن بخاطر مقابله با این بحرانات خانمانسوز با چنگ زدن به مصالح علیای افغانستان و بر اساس منافع مردم مظلوم و در مطابقت با معیار های جهانشمول ، فراخوان را بخاطر :
انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین در همنوایی با سایر نهاد های افغانی بنشر رسانید که راه اعمال حق حاکمیت ملی را باز و شهروندان افغان بتوانند ، دولت دلخواه شانرا انتخاب نمایند .
فراخوان که مبتنی بر سابقه تاریخی در صد سال اخیر و از اولین قانون اساسی و ایجاد دولت ملی و مبارزه تاریخی مردم درین صد سال را بازتاب می‌دهد ، با استقبال گسترده افغانان مواجه و مورد تایید بیشتر از صد نهاد سیاسی و زیادتر از هفت صد تن از ذوات علمی ، فرهنگی و نخبه گان قرار گرفته است و به تعقیب ارسال قبلی ، متن انگلیسی آن از نام تمام مویدان فراخوان بمثابه صدای مدنی جامعه مدنی و انچه را اکثریت خاموش میخوانند و ندای سه « قوم بزرگ » زنان ، جوانان و مستمندان ، به جناب گزارشگر خاص تقدیم گردید .
جناب ریچارد بنیت گزارشگر خاص ضمن یاداشت تمام موارد مطروحه و توضیح وظایف و مسؤلیت خود تاکید نمود که :
افزون بر مسایل حقوق بشر و موارد نقض آن ، به حل و فصل مسایل و مصایب افغانستان میپردازم و خواستار تقویه موقف جامعه مدنی افغانستان هستم . ایشان افزون بر اهمیت موارد مطروحه انجمن ، بر همکاری و تداوم همچو صحبت ها در آینده تاکید نمود .
هیات همچنان با خانم (. ) که همراه با تیم شان بر علیه مصادره پولهای افغانستان و سپردن آن به متضررین حادثه یازدهم سپتامبر کار مینماید ، نیز ملاقات و موقف اصولی و مسلکی انجمن را در تناقض آشکار فرمان اقای رییس جمهور امریکا با روح قانون اساسی و قوانین نافذ امریکا ، غضب پول مردم مظلوم افغانستان را محکوم و غیر اخلاقی خواند .
متن انگلیسی فراخوان که قبلا توسط ایمیل ارسال یآفته بود ، به مقام کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد و سایر مقامات ذیربط شان گذاشته شد .
با حرمت
دارالانشای انجمن
پوهنیار عبدالبصیر دهزاد معاون و مسؤل دارالانشأ


Lämna ett svar