خودکشي يک پناهجوي افغان در توقيف

 اِنآلّلهِ وَاِنآ اِلَيْهِ رَآجِعُون

با درد و اندوه فراوان اطلاع يافتيم که ميرعباس صفري بروز چهارشنبه مورخ 27 ماه مي در توقيف خودکشي نمود. او مدت 67 روز در توقيف در يولي بسر برد

مرحوم ميرعباس صفري در مدت پناهندگي اش در سويدن مبتلا به تکليف رواني گرديده و به درخواست پناهندگي اش توجه جدي صورت نميگرفت . يکي از پيامدهاي منفي سياست سختگيرانه اداره مهاجرت خودکشي مرحوم ميرعباس صفري ميباشد . معلومات بيشتر بعداٌ نشر ميگردد

گرداننده سايت افغانهاLämna ett svar