خانم نسیمه رزمیار بعنوان معاون شاروال هلسنگی کشور فنلند تعیین گردید

خانم نسیمه رزمیار بعنوان معاون شاروال هلسنگی کشور فنلند تعیین گردید

در اولین جلسه شورای رهبری جدید شهر داری ( شاروالی )  هلسنگی که روز دوشنبه مورخ 2 اگست 2021 تدویر یافت ، خانم نسیمه رزمیاربعنوان معاون شاروال ( شهردار) هلسنگی در امور آموزش و پرورش انتخاب گردید . گفتنی است که این تیم جدید  برای چهار سال آینده شهر هلسنگی پایتخت کشور فنلند را رهبری خواهد کرد. شاروال هلسنگی چهار معاون دارد که یکی از آنها خانم نسیمه رزمیار میباشد.

خانم نسیمه رزمیار در فیسبوک خود نوشته است که ”من مشتاقانه منتظر شروع کار جدید خود به عنوان معاون شهردار ( شاروال ) درامور آموزش و پرورش هستم. ممنون از اعتماد!”

گفتنی است که خانم نسیمه رزمیار قبلا عضو شورای شهر هلسنگی و سکرتر پيام رساني گروه پارلماني حزب سوسيال دموکرات فنلند بود. او اولین دوشیزه افغان تبار از حزب سوسیال دموکراتهای فنلند از شهر هلسنگی بودکه در نتیجه رقابت آزاد و دموکراتیک در انتخابات پارلمانی فنلند مورخ 19 اپریل 2015 به پارلمان فنلند راه یافته بود .

اکنون او به پله دیگری از وظایف مهم در کار عملی و اجرائیوی راه می یابد.

انجمن افغانها در سویدن این موفقیت را برای خانم نسیمه رزمیار تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برایشان آرزو مینماید.Lämna ett svar