خانم فریبا چرخی یکی از برندگان جوایز جشنواره تندیس رابعه بلخی در ویانا

خانم فریبا چرخی در کنفراس دوروزه که بمناسبت 28 ـ مین سالگرد کانون فرهنگ افغانستان در اتریش و دومین سالگرد جشنواره اهدای تندیس رابعه بلخی در شهر ویانا پایتخت کشور اتریش برگزار گردیده بود، برنده جایزه ” تندیس رابعه بلخی ” در بخش رسانه بانوان گردید.
گفتنی است که در این کنفراس دو روزه نماینده شاروالی ویانا ، اعضای برجسته احزاب سیاسی ، مسوولین هر سه نواحی شهر ویانا ، رسانه های معتبر از اتریش وبرخی کشور های اروپایی و نمایندگان برخی دیاسپورا و عفو بین الملل ، خانم منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش و برخی چهره های سرشناس اشتراک نموده بودند.
گردانندگی روز اول کنفراس را آقای مایکل فنی زاده و خانم فریبا چرخی و روز دوم کنفراس را خانم فریبا چرخی بعهده داشتند .
بخش دوم ” جشنواره اهدای تندیس رابعه بلخی ” بود که این بخش را خانم نجلا زمانی گردانندگی مینمود.
در قسمت برگزاری جشنواره اهدای تندیس رابعه بلخی ، بعد از سپری نمودن پروسه کاندید شدن تعداد ۳۷۶ تن از زنان ، در شش کتگوری و تصمیم گیری هیات داوری هجده تن به فاینل یا مرحله نهایی راه یافتند.
جوایز براساس آرای مردم که از طریق شبکه اجتماعی انجام یافته بود ، تفویض گردید.
خانم فریبا چرخی که در بخش رسانه بانوان کاندید بود ، بیشترین آرا را (۶۳۰۱) را بدست آورده بود و برنده جایزه ” تندیس رابعه بلخی ” گردید.
در بخش مجله بانو، خانم سعیده طلوع بیشتر از ۶۰۰۰ رای دریافت نموده و مستحق جایزه در این کتگوری شد.
در بخش ادبیات بانو صفیه میلاد بالای ۱۹۱۰ رای را بدست آورده بود ولی متاسفانه در محفل حضور نیافت. مطابق به فیصله به کاندید دوم خانم ملالی شبنم که ۱۶۹۰ رای را بدست آورده اهدا گردید.
در بخش ”هنر هفت گانه” خانم ذکیه نوری با گرفتن ۳۳۰۰ رای در بخش نخست هنر هفتگانه قرار گرفت.
در بخش اجتماعی ، خانم سعیده طلوع بیشترین آراء(۲۳۷۰) را بدست آورده بود.
در بخش ورزش ، بانو حریرچمتوهفده ساله و عضو تیم ملی کریکت سویدن   با کسب ۱۷۹۹ رای در مقام اول قرار گرفت و مستحق جایزه شد.
قابل تذکر است که اهدای این جایزه در 11 ماه مارچ 2023 از طرف دولت اتریش به رسمیت شناخته شد.
در پایان ، بعد از خوانش کارنامه های مختصر برنده گان ، جوایز به آنها تفویض شد.
در اخیر قظعنامه کنفرانس توسط خانم نجلا زمانی به خوانش گرفته شد و قرار شد که این متن به سه زبان : دری فارسی، انگلیسی و آلمانی به دسترس نهاد های مسوول قرار گیرد.
در پایان کنفراس آقای میر غوث رییس کانون فرهنگ افغانستان در اتریش از کمیته تدارکات این برنامه با شکوه ، با اهدای تقدیرنامه ها قدردانی نمود.
محفل با اجرای موسیقی اصیل افغانی به پایان رسید.
بورد ادمین فیسبوک افغانهای سویدن و سایت افغانها برای خانم فریبا چرخی عضو ادمین های فیسبوک افغانهای سویدن دریافت این جایزه معتبر را برایشان تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید برایشان آروز مینماید.


Lämna ett svar