حکومت توافقنامه مهاجرتی جدید را معرفی میکند

پیشنهادات بخاطر تغییر برخی مقررات در قانون اتباع خارجی:

امروزحکومت تصمیم گرفت تا  پیشنهادات بخاطر تغییرو یا اصلاح برخی مقررات در قانون اتباع بیگانگان را به شورای بررسی قوانین                (Lagrådet) ارجاع نماید . در اطلاعیه حکومت گفته میشود که این تغییرات برای پایدار بودن سیاست مهاجرت سویدن با یک مقررات  انسانی ، حقوقی مصئون و موثر در دراز مدت پیشنهاد شده است که قوانین سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز درنظر گرفته شده است.

امروز پنجشنبه حکومت سیاست مهاجرت آینده سویدن را اعلام کرد.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت (S) (از حزب سوسیال دموکراتها )  در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ”ما به سوی اجازه اقامت موقت (tidsbegränsade uppehållstillstånd)بمثابه یک قاعده و یا مقرره اصلی (huvudregel) روی می آوریم.”

در کنفرانس مطبوعاتی ، حکومت پیشنهادهای پیرامون قوانین جدید مهاجرت را ارائه داد که اکنون توسط شورای قوانین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مورتا استینوی (Märta Stenevi) وزیر برابری جنسیتی و مسکن ( از حزب محیط زیست ) میگوید که  هدف از قانون جدید دستیابی به تعادل بهتر بین حقوق و تعهدات ( وظایف ) است.

او می افزاید که ”من بسیار خوشحالم که ما می توانیم این قانون مهاجرت را ارائه دهیم.”

مقرره ویا قاعده  اصلی جدید

سپس مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت پیشنهادات  جدید ( لایحه های جدید )  را ارائه داد كه به اعتقاد او سویدن  را با سایر کشورهای اتحادیه اروپا همسو می سازد.

او افزود که ” ما به سوی اجازه اقامت موقت (tidsbegränsade uppehållstillstånd ) بمثابه یک قاعده اصلی (ویا مقرره اصلی) (huvudregel)  روی می آوریم.”

برای کسانی که اقامت سیاسی (flyktingstatus)  دارند ، اجازه اقامت شان برای مدت سه سال اعتبار خواهد داشت. پس از آن آنها می توانند که  درخواست برای  اجازه اقامت دائم ارایه نمایند.

شروط معیشیت ( اعاشه واباطه )  برای مهاجرت براساس پیوند خانوادگی  حفظ می شود ، به این معنی که فرد باید خانه و درآمدی مطابق  با شروط داشته باشد.

”شروط معقول”

برای دریافت اجازه اقامت دائم باید فرد بتواند خود را اعاشه و اباطه نماید ( شروط معیشیت را پوره نماید)  . اطلاعات اولیه در زبان سویدنی ومعلومات پیرامون جامعه داشته باشد.

مورگان یوهانسون می گوید که مطرح ساختن  این شروط معقول میباشد.

همچنین باید آزمایش رفتار (vandelsprövning) انجام شود که از جمله موارد دیگریکه مورد توجه قرارگیرد اینست که آیا شخص متقاضی اجازه اقامت دایمی مرتکب جرمی جدی شده است و یا خیر.

مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرت در برابریک پرسش که اگر این پیشنهادات در پارلمان سویدن مورد تائید و تصویب قرار نگیرد ، چنین پاسخ داد : د راینصورت قانون قبلی ( قبل ازقانون موقت ) که خیلی سخاوتمندانه است نافذ خواهد شد و قوت اجرایی پیدا خواهد کرد که اینرا برخی احزاب دست راستی نخواهند خواست.

سپس مارتا استینوی (Märta Stenevi ) پیشنهادات تکمیلی را مرور کرد و گفت که یک اساس  بشردوستانه (humanitär grund) به توافق رسیده است. پیشنهاد می شود که در صورت موجودیت شرایط خاص دردناک(särskilt ömmande omständigheter)  صدور اجازه اقامت موقت برای کودکان و بزرگسالان امکان پذیر گردد.

مارتا استینوی (Märta Stenevi ) میگوید که این یک مقرره استثنایی است واین مقرره شامل حال  افرادی که بطورغیرقانونی(مخفی ) درسویدن زندگی میکنند ، نمیگردد. او می افزاید که خردسالان بی سرپرست ویا ( اطفال بدون همراه )( Ensamkommande) که مشمول قانون به اصطلاح جمنازیوم (gymnasielagen) می شوند باید مطابق با مبانی حمایت بشردوستانه (humanitära skyddsgrunden)  مورد قضاوت قرار گیرند.

قرار است این پیشنهادات ( لایحه های ) حکومت نخست در شورای بررسی قوانین ( Lagrådet) مورد بررسی قرار گیرد و سپس پارلمان سویدن در مورد آن فیصله صادر نماید . نظر به پیشنهاد حکومت این قوانین به تاریخ 20 جولای 2021 بعد از تصویب پارلمان نافذ گردد.

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

گزارش مختصر را در لینک های زیر :

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-haller-presstraff-om-ny-migrationsoverenskommelse

Se pressträffen i sin helhet på SVT Play.

 گزارش کامل در لینک زیر حکومت :

https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/andrade-regler-i-utlanningslagen/Lämna ett svar