حمایت حقوقی از پناهنده گان، شعار روز جهانی پناهنده گان

بومان علي قاسمي مسوول فرهنگي انجمن افغانها

افغانستان ظرفيت جذب رقم درشت مهاجرين را ندارد.از گفته های  سلواتوری لومبارو مسئول کمیساری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان  

در شرایط کنونی افغانستان  با چالش ها و مشکلات عمده ء  رو برو است  که  مردم افغانستان را این مسائل در تنگنا قرار داده است . افزایش نا امنی در سرتاسر کشور ، خشک سالی و قحطی ، بیکاری ، اخراج مهاجرین و پناهنده گان افغانستان از دیگر کشورها و مشکلات اقتصادی دامن گیر مردم افغانستان شده است .با این شرایط سخت و دشواری که مردم افغانستان با ان روبرو هستند ، کشور های ایران، پاکستان  و برخی از کشور های اروپایی مانند  کشور سویدن ، مهاجرین و پناهنده گان افغان را به جبر و زور از کشور های شان  اخراج کرده  و در گرداب  دشواری ها و مصائب  پرت میکنند. در حال حاضر کشور های که در افغانستان نیروهای شان  درجبهه  مبارزه با ترورزم قرار دارند، براین باور اند که باید  به افغانستان و مردم این کشور همکاری و کمک کرد . کشور اروپایی المان  در نظر دارد تا نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد و این شمار را از 3500  به 4500 تن برساند .درحالیکه شماری از احزاب این کشور متوجه اوضاع افغانستان هستند و بر این باور اند که افغانستان را خطر بزرگی تهدید میکند و تنها با فرستادن نیروی اضافی این خطر برطرف نخواهد شد بنأ با ید راه حل های اساسی دیگر را نیز جستجو کرد .به همین منوال  حکومت بریتانیا از اوضاع کنونی افغانستان سخت نگران  بوده و دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس  به صراحت اظهار داشته است  که  تنها افزایش نیروی نظامی  در افغانستان راه حل نبوده بلکه  در مقابل دشواری ها و سختی ها باید  جامعه جهانی  در افغانستان ابتکارات  جدیدی را روی دست گیرند و دولت انگلیس کاملا از قضایای افغانستان نگران است .در روز های اخیر  سلواتوری لومباردو مسئول کمیشنری سازمان ملل متحد درافغانستان  در نشست خبری اش در کابل  اظهار داشته است که افغانستان  به دلیل مشکلات اقتصادی  در حال حاضر ظرفیت  پزیرایی رقم درشت مهاجرین را ندارد . همچنین  این کمیسر سازمان ملل  از مسئولین کشور های  که مهاجرین و پناهنده گان افغان درکشور های انان اقامت دارند خواسته است  تا مهاجرین را به زور از کشورهای شان خارج نکرده بلکه روند  برگشت مهاجرین را به افغانستان  داوطلبانه پیش ببرند .وی اظهار داشته است که  برگشت مهاجرین برای دولت افغانستان و جهانیان  چالش بزرگی را دراین کشور بوجود خواهد اورد .این مسئول سازمان ملل  حمایت حقوقی از پناهنده گان را  شعار تجلیل روز جهانی  پناهنده گان در سال روان  دانسته و افزوده است  که  مشکل افغانستان را در این مورد با کشور های میزبان مهاجرین و پناهنده گان این کشور نیز در میان خواهد گذاشت . طبق اظهارات این مسئول سازمان ملل متحد چالش عمده دیگر در سال روان افزایش بیجاشده گان در داخل افغانستان است که  درنتیجه جنگ ها و خشونت ها  افزایش یافته است .در سه ماه اول سال روان خورشیدی طبق گزارش این اداره ملل متحد بیش از یکصدو وچهل هزار تن از خانه ها و اقامت گاه های شان بیجا شده اند که بیشترین این امار در ولایت های جنوبی قندهار و هلمند به نظر میرسد . و در یک هفته اخیر بیش از هفت هزار خانوار از ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در نتیجه جنگ های اخیر که بین نیروهای دولتی با حمایت نیروهای بین المللی مستقر درافغانستان و طالبان بوقوع پیوسته است خانه های شان را ترک گفته و به شهر قندهار رو آورده اند .اما با این همه وضعیت بد و بروز مشکلات عمده که مردم افغانستان  با انها رو برو هستند ، کشور های جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری اسلامی پاکستان و کشور دموکراسی سویدن  مهاجرین و پناهنده گان  افغان را  با زور نیروهای امنیتی شان  جبرأ از کشور های شان اخراج نموده و به افغانستان میفرستند . دوکشور اول همسایگان افغانستان هستند و بیشترین نا امنی ها از طریق این کشور ها در افغانستان بروز میکند ، حمله شبه نظامیان طالبان از کشورپاکستان و همکاری های همیشگی دولت مردان پاکستان با  طالبان  و همچنان بارها شواهدی  بدست امده است که دولت مردان ایرانی نیز همانند عراق درافغانستان نیز در پی انتقام گیری  ازامریکایی ها هستند و چالش های امنیتی رابرای نیروهای افغانستان و نیروهای بین المللی به سرکردگی امریکا  ایجاد میکنند و با مخالفین دولت افغانستان همکاری های داشته و دارند . ازاین نگاه دولتمردان این کشور ها اخراج مهاجرین را سلاح دیگری علیه  دولت افغانستان و نیروهای بین المللی به سرکردگی امریکا در این کشور دانسته و همواره از این سلاح استفاده نموده و باز هم میکنند . اما کشور سویدن که از یک طرف در جبهه ضد ترورزم  با ترورستان و دشمنان امنیت افغانستان در این کشور در حال مبارزه میباشد و سالانه ملیونها دلار  را  در این راستا صرف میکند و همچنان کشور سویدن از سه دهه  بزرگترین سازمان غیر دولتی ، کمیته سویدن برای افغانستان را برای بهبود مکاتب و همکاری های صحی در مناطق مختلف افغانستان یاری میرساند .اما قرار گرفتن کشور سویدن  در روند اخراج پناهنده گان در کنار کشورهای مخالف امنیت افغانستان یعنی کشور های ایران و پاکستان  جای تعجب و تأسف است . مردم سویدن  هیچ گاهی این توقع را ندارند که دولت این کشور  از یک طرف  نیروهایش را در افغانستان فرستاده و در جبهه مبارزه علیه ترورزم  در کنار دیگر کشور های جهان قرار داشته باشد و از سوی دیگر سیاست  این کشور در ایجاد چالش ها و مشکلات در افغانستان  موثر واقع شده و باعث تقویه جبهه مخالفین  تامین امنیت درافغانستان گردد . اما اگر دولت مردان  و مسئولین کشور سویدن  به دقت  از اوضاع کنونی افغانستان اطلاع داشته باشند خواهند دانست که در حال حاضر کشور سویدن در هر دو جبهه قرار دارد . نیروهای نظامی این کشور درحالیکه در کنار نیروهای بین المللی زیر نام ایساف  در جبهه مبارزه علیه ترورزم قرار دارد و سالانه ملیون ها دلار از بودجه این کشور صرف اعاشه ، سلاح و تجهیزات نظامی برای نیروهای این کشور در ولایت های شمال افغانستان میگردد ، اما از سوی دیگر در اخراج اجباری مهاجرین یگانه کشور اروپایی است که در کنار همسایه گان افغانستان که مخالفین امنیت این کشور هستند قرار گرفته و پناهندگانی را که  سالها را در این کشور گذرانده اند و دارای کار های خوب و شغل ازاد هستند و هیچ گاهی بار دوش جامعه و مردم سویدن نبوده اند ، توسط پولیس بازداشت و بعد از گذراندن مدت نامعلومی در زندان ها یا بازداشتگاه های پولیس  جبرأ و با زور  به افغانستان برگردانده میشوند . بنأ توقع ما ازمردم ، مسئولین دولتی و  اعضای پارلمان کشور سویدن این است که در مورد وضعیت کنونی افغانستان و سیاست های دوگانه دولت سویدن در قبال کشور و مردم افغانستان مطالعات عمیق نمایند و همکاری های مردم سویدن را  در افغانستان که از سه دهه بدینسو جریان داشته است در نزد مردم افغانستان زیر سوال قرار ندهندLämna ett svar