حلول عید سعید اضحی گرامی باد

فردا چهارشنبه 28 جون مصادف است به روز اول عید سعید اضحی.
ضمن عرض تبریک به اطلاع دوستان رسانیده میشود که فردا نماز عید در اوقات ذیل در مسجد جامع افغان ها ادا می گردد:
بار اول ساعت 06:00
بار دوم ساعت 07:00
بار سوم ساعت 08:00
آدرس مسجد:
Hardemogatan 1, 124 67 Bandhagen (Rågsved)
ادارۀ مسجد صمیمانه تقاضا می نماید تا هموطنان گرامی مقررات پارکینک وسایطه نقلیه را احترام نمایند.Lämna ett svar