جمع آوری کمک برای فقرا و نیازمندان در ماه مبارک رمضان

بخاطر جمع آوری کمک برای فقرا و نیازمندان در افغانستان در ایام ماه مبارک رمضان  صحبت های از طریق فیسبوک افغانهای سویدن صورت ګرفت که بطور زنده ‍پخش ګردید .از هموطنان تقاضا شد که کمک هایشان را به شماره  0762615773 سویش نمایندوپیام رمضان بنویسند.Lämna ett svar