جلوگیری از وکلای نامناسب برای پناهجویان امکان پذیر گردید

جلوگیری از وکلای نامناسب برای پناهجویان امکان پذیر گردید.

اداره مهاجرت پس از صدور حکم از طرف محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) امکانات بیشتر دریافت مینماید تا افراد نامناسب که بعنوان وکیل از پناهجویان نمایندگی میکنند را متوقف بسازد . میا ادوال انسولاندر (Mia Edwall Insulander) رئیس عمومی اتحادیه وکلا میگوید که ” این یک گام در جهت درست است.

محکمه عالی اداری گزارش می دهد که اداره مهاجرت اکنون حق دارد افراد را از لیست وکلای مشاور دولتی خود حذف کند. این حكم در اصل تصمیمی مهم برای ادارت است كه می خواستند شروط سختگیرانه تری برای وکلای مشاور که از پناهحویان نمایندگی میکنند وضع نمایند .
فردریک بیجر(Fredrik Beijer)  رئیس بخش حقوقی اداره مهاجرت می گوید: ”ما می خواهیم افردیکه  بعنوان وکلا از پناهجویان نمایندگی میکنند باید برای آنها فعالانه کار نمایند ، نه کسانی که مثلاً تقاضای تجدید نظر را ناوقت می آورند و یا مرتکب جرم شده باشند.
اتحادیه حقوقدانان از تصميم محکمه عالی اداری استقبال مي کند و تأسف آور است که اداره مهاجرت سویدن دشواری داشته است که آن عده از وکلای مشاور را متوقف نماید که وظایف شانرا به درستی انجام نمیدادند .
میا ادوال اینسولاندر(Mia Edwall Insulander) می گوید :” امیدوارم این حکم منجر به انتصاب کمتر وکلای پناهجویان نامناسب شود”.
او علاوه مینماید که « این قدمی است در مسیردرست ، اما من هنوز فکر می کنم لازم است یک سلسله تغییراتی در قانون وارد گردد که درآن  گفته میشود که فرد حق دارد که وکیل نامناسب را نپذیرد ، به همان شیوه که در قانون محکمه(rättegångsbalken) وجود دارد».
در لیست اداره مهاجرت افرادی که علاقه به دریافت وظایف  به عنوان وکلای مشاور دولتی(offentliga biträden ) نشان داده اند به تعداد صد نفری هستند که اسناد و مدارک مربوط به تخصص و ظرفیتهای حقوقی خود را تاهنوز به اداره مهاجرت ارائه نکرده اند. تصمیم محکمه بدین معنی است که اداره مهاجرت اکنون این فرصت را دارد تا افرادی را که به طور خودکار وظایف جدیدی ندارند ، از لیست خارج کند.
– بیجر ( رئیس حقوقی اداره مهاجرت ) می گوید:« استدلال ما این است که امتیاز دریافت یک مشاور حقوقی خوب را فردی باید داشته باشد که دارنده شاخص های بلند و سنگین وزن باشد که محکمه عالی اداری نیز آنرا در نظر گرفته است.»
با این حال ، پناهجویان هنوز هم حق دارند تقاضای وکلای مشاور را نمایند که در لیست نیستند و اداره مهاجرت سپس ارزیابی می کند که آیا فرد مناسب است یا خیر. اگر اداره مهاجرت فکر کند نماینده ( وکیل مشاور ) مناسب نیست ، امکان تجدید نظر ویا شکایت از تصمیم وجود دارد. بیجر می گوید این بدان معنا نیست که همه کسانی که دارای اسناد و مدارک فراغت یعنی دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق را ندارند ، از لیست حذف می شوند.
بیجر می گوید ، لازم نیست که فرد یک حقوقدان ویا یک وکیل باشد [ تا وظیفه وکیل مشاور دولتی را عهده دار گردد] ، اما کسانی که وکیل و یا حقوقدان نیستند باید برای ما از تجارب و شایستگی خود بنویسند .

فکت ها در مورد وکیل مشاور دولتی

در لیست اداره  مهاجرت حدود 2000 نفر را شامل میباشد که می توانند به عنوان وکیل مشاور دولتی ( ) منصوب شوند تا به افرادی را که در سویدن تقاضای پناهندگی میدهند در پروسه حقوقی کمک کنند. با این وجود هیچ الزام رسمی برای نمایندگان حقوقی پناهجویان ( مشاور حقوقی ) داشتن سند خاص از قبیل دیپلوم فراغت از فاکولته حقوق وجود ندارد.
با حکم محکمه عالی اداری (Högsta förvaltningsdomstolen) ، تصمیمات محکمه ابتدائیه اداری (förvaltningsrättens )  و محکمه استیناف اداری(kammarrätten)  ابطال می شود و به اداره مهاجرت امکانات بیشتری داده می شود تا نمایندگان حقوقی پناهجویان ( وکلای مشاور ) را که نامناسب دانسته میشوند از طریق حذف آنها از لیست داخلی[ اداره مهاجرت] ، ردصلاحیت نمایند.
منبع : اداره مهاجرت

ترجمه از نسیم سحر

منبع روزنامه سیدسوینسکا

https://www.sydsvenskan.se/2020-06-24/olampliga-kan-hindras-foretrada-asylsokandeLämna ett svar