جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن به روز یکشنبه مورخ 14 اپریل 2013 از ساعت 11.00 الی 16.00 در آ بی اف استاکهولم تدویر یابد.در جلسه قرار است گزارش کار یکساله هیئت اجرائیه و کمیسیون کنترول انجمن استماع گردد 

در جلسه همچنان رئیس و اعضای هیئت اجرائیه ، کمیسیو نهای کنترول و تدارک انتخابات برای یکسال انتخاب گردند

افرادیکه علاقمند کاندیدشدن  در یکی از پست های رهبری انجمن را داشته باشند ، لطفا با جناب عبداله شیوالی رئیس کمیسیون تدارک انتخابات در تماس شوند

در جلسه سالانه اشتراک کنندگان به صرف غذا ونوشیدن چای و قهوه دعوت میگردند

ورود افغانهای عزیز آزاد میباشد

آدرس: آ بی اف ، طبقه سوم سالون بیسکوف

Sveavägen 41, ABF , Beskowsalen , tr 3Lämna ett svar