تيم واليبال کابل ( افغانهاي ستوکهولم ) قهرمان مسابقات واليبال بين الايراني در سويدن گرديد

 

تيم واليبال کابل ( افغانهاي ستوکهولم ) قهرمان مسابقات واليبال بين الايراني در سويدن گرديد

  

روز شنبه مورخ 27 ماه مي سال 2006 مسابقات واليبال ميان تيمهاي ايراني درسويدن در شهر اوريبرو( سويدن ) برگزار گرديد .اين مسابقات که به ابتکار انجمن جوانان ايراني گرفته شده بود وهدف آن انتخاب بهترين تيم غرض اشتراک در مسابقات واليبال تيم هاي ايراني در کشور هاي سکاندنياوي بوده و در آن برعلاوه شش تيم ايراني از دو تيم افغانها و يک تيم سويدني در شهر اوريبرونيز دعوت بعمل آمده بود . تيم کابل ازين دعوت استقبال نموده ودر مسابقات متذکره اشتراک ورزيد . 

مسابقات به ساعت 10 قبل از ظهر در يکي از هال هاي ورزشي شهر اوريبرو آغاز والي هشت ونيم شب ادامه يافت . در آغاز دوشيزه رويا مسوول انجمن جوانان ايراني به اشتراک کنندگان و مهمانان مسابقات واليبال خوش آمديد گفته و برنامه مسابقات را معرفي نمود . سپس مسوولين تيمها در مورد چگونگي و طرزاجراي مسابقات و گروپ بندي تيم ها به تفاهم رسيدند . قرار به اين شد که پنج تيم نيرومند در گروپ”الف” و چهار تيم نسبتآ ضعيفتر در گروپ ”ب” بازي نمايند . تيم کابل( افغانهاي ستوکهولم ) با تيم تهران ( ايراني هاي ستوکهولم و گوتنبرگ ) ، دو تيم هالستاهمر ( ايراني هاي هالستاهامر و يک واليباليست روس تبار ) ، تيم شاهين ( تيم مختلط ايراني ها و افغانها از شهر اوريبرو ) در گروپ” الف” بازي نمودند وبقيه تيم ها از مالمو ، يونشوپنگ ( ايراني ها ) و تيم خيبر ( افغانهاي بوروس ) در گروپ” ب” بازي نمودند . اولين بازي مسابقات ميان تيم کابل و تيم جوانان ايراني در هالستاهمر صورت گرفت که دو درمقابل صفر به نفع تيم کابل پايان يافت . سپس تيم کابل با تيم شاهين و تيم دوم هالستاهمر بازي نموده که هر دومسابقه به نتايج دودر مقابل صفر به نفع تيم کابل تمام گرديد . تيم کابل با تيم تهران نيز مسابقات انجام داده که درين بار نيز به نتايج دودر مقابل صفر نايل گرديد . تيم تهران که يکي از تيم هاي ورزيده مسابقات بوده اما چون در گروپ ”الف ”با تيم هاي نيرومند کابل و هالستاهمر مقابل گرديده و نتايج مطلوب بدست نياورد وبدينسان به سيمي فينال مسابقات راه نيافت . در عوض تيمهاي شائسته گروپ” ب ”به سيمي فينال راه يافتند . اگر مسابقات در سه گروپ به عوض دو گروپ اجراه ميگرديد ، امکان داشت که تيم تهران مقام سوم مسابقات را کسب نمايد . تيم کابل که برنده پنج مسابقه با نتايج دودرمقابل صفر نايل شده بود، براي مقام قهرماني آمادگي ميگرفت . تيم ايراني هالستاهمر با اشتراک يک بازيکن روس تبار نيز براي احرازقهرماني آمادگي ميگرفت ، منتها اين تيم يک مسابقه را در مقابل تيم کابل با نتايج صفر دو باخته بود . مسابقات فينال براي احراز مقام قهرماني بسيار هيجاني ، جالب ، ديدني و فراموش ناشدني بود . حاضرين با کف زدنهاي ممتد تيمهاي مورد علاقه شانرا ترغيب مينمودند . تماشاچيان هر سرويس و شارت خوب ورزشکاران و تيمهاي مورد پسند خود را با کف زدنها ، فرياد ها و هلهله هاي پي در پي تشويق ميکردند . اخذ هر نمره به نفع تيم محشر را برپا مينمود . خلاصه بازي اول به نفع تيم کابل پايان يافت ودر بازي دوم پاي يک بازيکن تيم کابل (جمشيد جان ميرباز ) صدمه ديد و بازي به نفع تيم مقابل تمام شد واما دربازي سوم وچهارم تيم کابل ابتکار برندگي را بدست گرفت و مسابقات با نتايج سه در مقابل يک به نفع تيم کابل پايان يافت و تيم کابل قهرمان مسابقات واليبال في مابين تيم هاي ايراني مقيم سويدن اعلان گرديد و کپ قهرماني مسابقات را بدست آورد . بمقام دوم تيم ايراني هالستاهمر نايل شد و بمقام هاي سوم وچهارم تيم هاي مالمو و يونشوپنگ ايراني دست يافتند .شايان تذکر ميباشد که در جريان مسابقات از طرف ميزبانان ( انجمن جوانان ايراني ) اشتراک کنندگان و مهمانان به صرف غذاي لذيذ و ميوه ونوشيدن چاي و قهوه دعوت گرديدند . همچنان گروه هنري انجمن به اجراي چندپارچه رقص مبادرت ورزيدند . اما قبل از توزيع کپ ها و مدال هاي مسابقات ، نماينده انجمن جوانان ايراني پايان مسابقات را اعلان و ازاشتراک تمام ورزشکاران تشکري نمود . آقاي نسيم سحر معاون انجمن افغانها در سويدن به نمايندگي از افغانها صحبت کرده واز مهمان نوازي و پذيرائي گرم انجمن جوانان ايراني ابراز امتنان نموده و خاطر نشان ساخت که اين مسابقات نقش موثر رادر نزديکي مردمان دوکشور برادر و هم فرهنگ ايفاء داشته و ورزشکاران به عنوان سفيران تفاهم ، دوستي ، همکاري و همبستگي نقش مثبت درين راستا داشته اند و ازينرو برنده واقعي اين مسابقات همه اشتراک کنندگان ميبا شند . نماينده انجمن افغانها ابراز اميدواري نمود که همچو مسابقات در ستوکهولم نيزبرگزار گردد وتا افغانهاي ستوکهولم ميزبان آن باشند . سپس کپها ومدالها به سرتيمها و ورزشکاران توسط نماينده انجمن جوانان ايراني توزيع گرديد . در پايان آقاي حسن شمشيري نماينده تيم هالستاهمر و سابق ترينر تيم ملي ايران صحبت نموده و از انجمن جوانان ايراني ابراز سپاسگزاري نمود و همچنان از دو تن از ورزشکاران تيم کابل هريک مسعود جان ميرباز و جمشيد جان ميرباز و يک تن از ورزشکار روسي تبار تيم خودش به عنوان ورزشکاران شائسته تمجيد نموده و تي شورتهاي آن تيم را به اين ورزشکاران اهداء نمود . در پايان مراسم توزيع مدالها ، فوتو هاي يادگاري با ورزشکاران گرفته شد .

 

گزارشگر سايت انجمن افغانها در سويدن
غرض تماشاي البوم مسابقات ، به لينک زير کليک کنيدhttps://www.afghanha.se/volleyball.html


 Lämna ett svar