تورکل ستیرنلوف سفیرجدید سویدن درافغانستان اعتماد نامه خود را تقدیم نمود

امروز مورخ  10 اکتوبر  جناب آقای تورکل ستیرنلوف (Torkel Stiernlöf) سفیرجدید سویدن در افغانستان اعتماد نامه خود را برای جناب اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قصر ریاست جمهوری (ارگ) تقدیم نمود.

آقای تورکل ستیرنلوف (Torkel Stiernlöf) در آغاز ماه سپتامبر 2020 از طرف حکومت سویدن بحیث سفیر سویدن در کابل منصوب گردید.

 در سایت حکومت سویدن در مورد موصوف چنین نوشته شده است:

 تورکل ستیرنلوف قبلا  در سفارت سویدن در بغداد ایفای وظیفه مینمود.

او سابق سفیر سویدن در  پیونگ یانگ (کوریای شمالی )  ، بحیث جنرال قونسل  دراستانبول و سپس مشاور ارشد در سفارت سویدن در کابل(نمایندگی مزارشریف ) و معاون شعبه شرق میانه و افریقای شمالی در وزارت خارجه سویدن ایفای وظیفه نموده بود. او برعلاوه در دفترمرکزی  ملل متحد درنیویارک و نمایندگی سویدن در ملل متحد در نیویارک و سفارت های سویدن در قاهره و بغداد ایفای وظیفه کرده بود.

او وظیفه جدید خود را در ماه سپتامبرامسال آغاز مینماید.

انجمن افغانها در سویدن برای  جناب آقای تورکل ستیرنلوف که یک دیپلومات برجسته و با تجربه است موفقیتهای مزید در شرایط دشوار افغانستان و بخصوص بخاطر انکشاف روابط  بین دو کشور و استقرار صلح و حمایت نهاد های دموکراتیک در افغانستان جنگ زده آرزو مینماید.

Regeringen har idag utsett Torkel Stiernlöf till ambassadör i Kabul.

Torkel Stiernlöf kommer närmast från tjänstgöring vid ambassaden i Bagdad.

Han har tidigare varit ambassadör i Pyongyang, generalkonsul i Istanbul, senior rådgivare vid ambassaden i Kabul/Mazar-e Sharif och biträdande chef på UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika. Han har även tjänstgjort bland annat vid FN-högkvaretet i New York och vid Sveriges FN-representation i New York samt vid ambassaderna i Kairo och Bagdad.

Torkel Stiernlöf tillträder sin nya befattning under september i år.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/nytt-sandebud-i-afghanistan/Lämna ett svar