تورنمنت مسابقات فوتبال بين الافغاني در شهر اوپسالا

قرار است چهارمين دورتورنمنت مسابقات فوتبال بين الافغاني بتاريخ پانزدهم اگست 2009 در شهر اوپسالاي سويدن برگزار گردد

اين مسابقات  ادامه مسابقات گذشتهء فوتبال  بين الافغاني بوده که در شهر هاي بوروس و مالموي سويدن برگزار گرديده است . اکنون اين تورنمنت  در ميدان سرپوشيده بروي چمن مصنوعي صورت ميگيرد که در هر مسابقه از هر تيم يازده نفري ، صرف هفت نفر اشتراک ميورزند .  از تمام تيمهاي فوتبال افغاني که علاقمند اشتراک درين تورنمنت باشند ، صميمانه تقاضا ميشود که الي روز جمعه مورخ هفتم اگست با برگزار کنندگان تورنمنت هريک آقاي ذبيح اله نجفي مربي تيم فوتبال شهر اوپسالا و آقاي لطيف ماهر رئيس انجمن افغانها در شهر اوپسالا ( شماره تيلفون ( 0737135025 ) تماس بگيرند. سالون سرپوشيده بنام اندرش ديوس هال در کنار مسجد جامع شهر اوپسالا  قرار دارد

نوت : تيمهاي که از فاصله دور تشريف مي آورند ، ميتوانند يکروز قبل از برگزاري مسابقات به شهر اوپسالا تشريف آورده ومهمان انجمن افغانها در شهر اوپسالا باشند

Anders Diös Hall

مسوولين تورنمنت مسابقات فوتبال در شهر اوپسالا

latifmaher@hotmail.comLämna ett svar