تغییرات پیشنهادی سویدن در قوانین پناهندگی و اقامت

ما را در یوتیوب دنبال کنید

ما را در فیسبوک دنبال کنید

DALL·E 2023-10-24 17.59.51 - Photo of the Swedish flag flying side by side with the European Union flag against a clear blue sky. The flags should be vibrant, with the wind giving

تغییرات اخیر پیشنهادی در قوانین سویدن برای اعطای پناهندگی و روند پردازش درخواست‌های پناهندگی، بحران زیادی ایجاد کرده است، به ویژه در زمینه حداقل استانداردهای قانونی اتحادیه اروپا. متن ارائه شده نشان‌دهنده تغییر به سمت یک رویکرد محدودتر است، که نیاز به تحلیل عمیق و نقد دارد

هدف برای یک دفترچه قوانین محدود‌کننده: هدف تطبیق دفترچه قوانین پناهندگی سویدن با حداقل استانداردهای قانونی اتحادیه اروپا است، که ممکن است حقوق پناهجویان را محدود کند. در حالی که هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا ضروری است، باید با دقت بررسی کرد که آیا این رویکرد ممکن است تعهد سویدن به حقوق بشر و سنت درازمدت ارائه پناه به کسانی که نیاز دارند را تهدید کند

لغو وضعیت محافظتی: دستورالعمل اصلاح‌شده تاکید می‌کند که اگر شرایط خاصی دیگر وجود نداشته باشد، وضعیت پناهندگی باید متوقف شود. در حالی که اطمینان از اینکه وضعیت‌های محافظتی به درستی اعطا می‌شوند حیاتی است، این می‌تواند منجر به بی‌قراری و ترس در میان پناهندگان در مورد پایداری وضعیت آنها در سویدن  شود

شواهد و بار اثبات: تأکید بر اینکه پناهجو باید شواهدی از هویت خود و دلایل جستجوی پناهندگی ارائه دهد، می‌تواند در شرایطی که بسیاری از پناهندگان هنگام فرار از کشورهای خود با آن مواجه می‌شوند، چالش‌برانگیز باشد. حیاتی است که تعادلی بین اطمینان از درخواست‌های واقعی پناهندگی و عدم کردن فرآیند بیش از حد سنگین برقرار شود

روندهای تسریع‌شده: معرفی احتمالی روندهای تسریع‌شده و دسته‌بندی درخواست‌ها به عنوان ”بدون اساس واضح” می‌تواند فرآیند را سریع‌تر کند. ولی، حیاتی است که اطمینان حاصل شود این اقدامات به دقت و انصاف آسیب نمی‌زنند

خدمات کمک قانونی و ترجمه: محدودیت احتمالی کمک‌های قانونی ممول از سوی دولت و خدمات ترجمه می‌تواند توانمندی پناهجویان را برای ارائه به خوبی موارد خود محدود کند، که احتمالاً منجر به رد اشتباهی درخواست‌های پناهندگی می‌شود

اقامت دائم: پیشنهاد مرحله‌به‌مرحله حذف اعطای اقامت دائم برای گروه‌های خاص و جایگزین کردن آن با وضعیت‌های موقتی می‌تواند بی‌قراری‌هایی برای پناهندگان و مهاجرین دیگر ایجاد کند. این ممکن است بر توانایی آنها در ادغام، پیدا کردن اشتغال پایدار، و ساختن زندگی درسویدن تأثیر بگذارد

شهروندیو یا تابعیت : تغییر تمرکز به سمت تشویق گروه‌های خاص به دنبال دریافت تابعیت سویدن  قابل توجه است. در حالی که دریافت تابعیت سویدن  نسبت به اقامت پایدارتر است، فرآیند می‌تواند طولانی و چالش‌برانگیز باشد. حیاتی است که اطمینان حاصل شود کسانی که می‌خواهند اتباع سویدن  شوند، مسیرهای روشن و پشتیبانی مناسب داشته باشند

تأثیرات برای جامعه افغان در سویدن : برای افغان‌ها در سویدن ، این تغییرات پیشنهادی می‌تواند تأثیرات عمیقی داشته باشد. جامعه افغانی به مدت دهه‌ها با آشفتگی در کشور خود مواجه شده است، که استقرار در کشورهای میزبان برای آنها حتی مهم‌تر است. تغییر احتمالی به سمت وضعیت‌های موقتی و تشویق به دنبال کردن شهروندی می‌تواند حس تعلق و امنیت آنها در سویدن را تحت تأثیر قرار دهد

در نتیجه، در حالی که هماهنگی با استانداردهای اتحادیه اروپا یک هدف مشروع است، سویدن  باید مطمئن شود که سیاست‌های پناهندگی و اقامت خود بر اصول عدالت، مهربانی، و احترام به حقوق بشر مستقر باشند. برای جامعه افغان در سویدن ، و البته برای تمام جویندگان پناه و پناهندگان، این سیاست‌ها می‌توانند تفاوت میان یک زندگی پر از نااطمینانی و یک زندگی پر از استقرار و تعلق ایجاد کنند

سویدن، که به عنوان یک محافظ پناه و حقوق بشر شناخته شده است، در حال تجدید نظر مهم در سیاست‌های پناهندگی و اقامت خود است. پیشنهادات اخیر نشان‌دهنده هماهنگی با دستورات حقوقی حداقلی اتحادیه اروپا است، که هم با حمایت و هم با نگرانی از جانب های مختلف مواجه شده است. این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده یک موقف سخت‌گیرانه‌تر باشد، سوالات حیاتی را در مورد تعادل بین تعهدات ملی و بین‌المللی مطرح می‌کند

تاریخاً، سویدن  به دلیل رویکرد مهربانانه‌اش به کسانی که به دنبال پناه می‌روند، ستایش شده است. هدف فعلی به نظر می‌رسد تطابق دفترچه قوانین پناهندگی سویدن با معیارهای حقوقی پایه اتحادیه اروپا است. در حالی که این هماهنگی بدون شک در زمینه‌ی یک اروپای متحد اساسی است، سوال را مطرح می‌کند: آیا حقوق جویندگان پناه در این فرآیند ناخودآگاه محدود می‌شود؟ یکی از نگرانی‌های اصلی ناشی از تغییرات پیشنهادی احتمال قطع وضعیت پناهندگی است اگر شرایط خاصی دیگر وجود نداشته باشد. با اینکه اطمینان از اعطای منصفانه‌ی وضعیت‌های محافظتی بسیار مهم است، این می‌تواند حس ناپایداری را در میان پناهندگان در مورد چشم‌اندازهای بلند مدت آنها در سویدن القا کند

یک جنبهٔ قابل توجه دیگر معرفی احتمالی رویه‌های شتاب‌زده است. در حالی که این ممکن است راه‌حلی برای تأخیر در پرونده‌ها ارائه دهد و فرآیند پناه‌جویی را روان‌تر کند، نگرانی اصلی همچنان باقی است: آیا کیفیت ارزیابی به نفع سرعت ضعیف می‌شود؟ همچنین، کاهش احتمالی خدمات حقوقی و ترجمهٔ مالی دولت ممکن است بطور ناخواسته جلوی جویندگان پناه از بیان داستان‌های خود را بگیرد، منجر به بروز عدالتسزاها شود

دیاسپورای افغان در سویدن یک مطالعهٔ موارد موثر ارائه می‌دهد. برای یک جامعه‌ای که دهه‌ها جنگ و نقل‌مکان را تحمل کرده است، تغییرات پیشنهادی اثرات عمیقی دارد. افقی از تغییر از اقامت دائم به وضعیت‌های ( تابعیت ) موقت‌تر همراه با تاکید بر شهروندی( تابعیت ) ، چالش‌های جدیدی را معرفی می‌کند. هرچند که شهروندی بی‌تردید ثبات را فراهم می‌کند، اما راه به سمت آن ممکن است دراز و دشوار باشد

تغییرات پیشنهادی

۱. رویکرد محدود کننده: یک تغییر به سوی یک کتابچه قوانین بیشتر محدود کننده برای اعطای پناهندگی

۲. لغو وضعیت محافظتی: تاکید بر پایان دادن به وضعیت پناهنده اگر شرایط خاصی دیگر وجود نداشته باشد

۳. روندهای تسریع شده: معرفی رویه‌های شتاب‌زده و دسته‌بندی برخی از درخواست‌ها به عنوان ”بدون اساس واضح”

۴. خدمات حقوقی و ترجمه: محدودیت احتمالی در خدمات حقوقی و ترجمه که با هزینه‌ی دولت برای پناهجویان ارائه می‌شود

۶. تغییرات در اقامت دائمی: یک قدم به سمت لغو اعطای اقامت دائمی برای گروه‌های خاص و جایگزین کردن آن با وضعیت‌های موقتی

۷. تاکید بر شهروندی( تابعیت ): تشویق گروه‌های خاص برای درخواست تابعیت  سویدن ، علیرغم فرآیند ممکناً طولانی و چالش‌برانگیز آن

۹. تأثیرات بر جامعه افغان: شناختن تأثیرات عمیقی که تغییرات می‌تواند بر جامعه افغان در سویدن  داشته باشد به ویژه در مورد وضعیت‌های موقت و تاکید برتابعیت ویا  شهروندی