تجلیل

           مژده به افغانهای عزیز شهر کارلستاد سویدن
          پروگرام تجلیل از عیدسعید اضحئ درشهرکارلستاد

بنازم عیدقربان راکه در خاک وطن باشیم          میان مردم کشور برون از رنج وغم باشیم

به افتخارعیدسعیداضحئ هنرمند خوش آواز و با استعداد افغان محترم میرویس (همراه) برای
افغانهای شهر کارلستاد کنسرت اجرأ مینماید.
انجمن کلتوری افغانها درشهرکارلستاد از احساس نیک و مردم دوستانه اجرا کنندگان این کنسرت
که در راس آن آقای(همراه) قرار دارند اظهارسپاس و قدر دانی میکند.همچنان انجمن کلتوری افغانها درشهرکارلستاد
ازهمه افغانهای گرانقدر و علاقمندان موسیقی آرزومند است که با اشتراک شان در این کنسرت
باشکوه روز عیدشان را پر خاطره وشاد بسازند. قابل یاد آوری است که در ین محفل مسایل اجتماعی
و کلتوری،خواندن اشعار،اجرای لاتری و صرف چای نیز در نظر گرفته شده است.
تاریخ اجرای کنسرت: روز شنبه ۲۸ نوامبر۲۰۰۹ از ساعت ۳ بعدازظهر الی ۸ شام
محل اجرای کنسرت :لوکال مکتب گرولیکینGruvlyckeskolan, Gruvgången 4
نمبر سرویس شهری(۴) تیلفون های معلومات: نجات ۰۷۳۹۹۶۷۶۹۳
زرمتی۰۷۶۲۷۱۶۲۰۸
                                 هیئت اجرائيه انجمن کلتوری
                                  افغانها درشهرکارلستاد

 Lämna ett svar