بیکاری: محور اصلی مبارزات‌ انتخابات عمومی امسال کشور

امروز با آغاز نخستین مناظره‌ پارلمانی رهبران احزاب سويدن در پارلمان، محورهای مبارزه‌ انتخابات عمومی کشور در ماه‌ سپتامبر مشخص شدند: اشتغال، مالیات و بیمه‌های تامین اجتماعی

Foto: Bertil Ericson/Scanpix

 نخستین مناظره‌ پارلمانی رهبران احزاب سوئد در پارلمان

فردریک راینفلد نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار مدرات با در روبرو قراردادن دو گزینه‌ سیاسی، اپوزیسیون را در موضوح بیمه‌های بیماری مورد حمله‌ شدید قرار داد. او گفت: آنها در روزهای اخیر با روش کنارآمدنهای تقلبی و ناتمام‌، خود را پیش کشیده‌اند و سالها طول میکشد تا به‌ نتیجه‌ برسند. و صدالبته‌ این چیزی نیست که‌ مردم سوئد انتظارش را بکشند. در انتخابات سال 2010 همپیمانان راست با کوله‌بار تجربه‌ حکومتی، در مقابل چپهای تجربی که‌ به‌ روشهای تقلبی با هم کنار آمده‌اند، مقابله‌ خواهد کرد. اشتغال در رویارویی با کمک هزینه‌.

مونا سالین رهبر اپوزیسیون از حزب سوسیال دموکرات سوئد، از سیاست حکومت راینفلد در دریافت وام برای جبران کاهش مالیاتها، شدیدا انتقاد کرد. او گفت: راینفلد کار نیکوی بازپس گرفتن بیمه‌ بیماری آبرومندانه‌ را کنارآمدن تقلبی مینامد. او انتخابات را با وعده‌ کار بیشتر و به‌حاشیه‌رانده‌شدن کمتر پیروز شد اما اکنون دقیقا برعکس شده‌. این سیاست راستها را باید تقلب نامید و نه‌ دولت سبزسرخی را که‌ گزینه‌ سیاسی آینده‌ مردم این کشور خواهد بود.

در دوئل سیاسی بین فردریک راینفلد رهبر حزب مدرات و مونا سالین رهبر حزب سوسیال دموکرات، بارها ادعای برتر بودن در اداره‌ کشور، بویژه‌ چگونگی تامین داراییهای حکومت مطرح شد. از جمله‌ سالین، رقیب خود رایفنلد را به دلیل‌ نابودکردن سیستم تامین دارایی کشور مورد انتقاد قرار داد. او گفت راینفلد طی چهار سال گذشته‌ مازاد بودجه‌ کشور را به‌ کسر بودجه‌ تبدیل کردو این به‌ دلیل بحران جهانی دارایی نبود بلکه‌ به‌ تلاش او در کاهش مالیاتها مربوط میشد، آن هم به‌ هر قیمتی که‌ شده‌.

راینفلد اما گفته‌های مونا سالین را رد کرد و گفت ایجاد ساختار برای دارائیهای عمومی کشور باید به‌ پرسش مهم مبارزه‌ انتخاباتی تبدیل شود. حقیقت این است که‌ در افزایش کوتاه‌ مدت میزان بیکاری، میتوان رگه‌های بحران جهانی دارایی را مشاهده‌ کرد. این را بویژه‌ در صنعت صادرات میشود دید. اکنون باید تمام تلاش ما بر این باشد که‌ چگونه‌ از تثبیت و تداوم این بیکاری جلوگیری کنیم.

لارش اولی رهبر حزب چپ نیز حکومت را به‌ خاطر سیاستهایش در زمینه‌ کار و بیمه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار داد و گفت در سالهای اخیر، هر روز 343 نفر بیکار شده‌اند. از انتخابات سال 2006 به‌ این سو، حتی با روش محاسباتی خودتان هم، هفتاد هزار نفر بیشتر به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌اند. پنجاه‌ هزار نفر از پوشش بیمه‌ بیماری  خارج میشوند و بدینوسیله‌ بار سنگین کمونها در تامین معاش اجتماعی آنها را باز هم سنگینتر خواهند کرد.

راینفلد در پاسخ، بار دیگر اعلام کرد که‌ افزایش میزان بیکاری، موقتی ست و به‌ دلیل بحران فراگیر دارایی در جهان بوده‌ است. او گفت که‌ همپیمانان راست حاکم، اکنون پایه‌های اشتغالزایی بیشتر را بنا نهاده‌اند و سرخسبزها نباید در انتخابات سال 2010، با سیاست کمک هزینه‌، آن را در هم فروریزند.

ناصر سینا
nasser.sina@sr.se

منبع : سايت پژواک

 

 

 Lämna ett svar