بکتاش وجدان فارغ التحصیل طب دندان از پوهنتون یوتیبوری

به سلسلهٔ معرفی فارغ تحصیلان جوان افغان تبار از موسسات عالی‌ تحصیلی‌ سویدن.

اینک بکتاش وجدان بعد از خسرو وجدان که در جون ۲۰۱۹ سند فراغت را در یکی از رشته‌های طبی‌ از کرولینسک یونیورشیتت  به دست آورد و فعلا در شفاخانه هودینگی مصروف خدمت گذاری به مریضان است.

بکتاش وجدان دومین فارغ از فامیل وجدان در رشته طب دندان از پوهنتون یوتیبوری میباشد که به تاریخ ۱۰ جنوری ۲۰۲۰ سند فراغت را طی مراسم خاصی‌ در دانشگاه موصوف برایش تفویض کردند. 

او قرار است از اول برج مارچ 2020 در شهرک (Gävleborg ) در کلینیک دندان (Folktandvården Bollnäs ) به کار آغاز نماید.

انجمن افغانها در سویدن فراغت بکتاش جان وجدان را برای خودش و تمام اعضای خانواده وجدان تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای بکتاش جان وجدان آرزو مینماید.Lämna ett svar