به ياد خاطرهء آتش

روز چهاردهم جون مصادف است با نخستين سالروز  در گذشت  شادروان دکتور محمد موسي  آتش ، شخصيت شناخته شده ء اجتماعي ، سياسي ، ادبي وفرهنگي ميهن ماو يکي از بنيانگذاران انجمن افغانها درسويدن

 

 

درين مختصر يادي است  ازخاطرهء آن دوست گرانقدر ، شخصيت سرشناس اجتماعي  و مولانا شناس فرهيخته کشور
دکتور آتش را براي بار نخست حدود چهارده سال قبل در يکي از محافل انجمن افغانها در منطقهء فيسک سيترا ديدم ، اما او زماني  توجه من را بخود جلب نمود که آن فرهنگي فرهيخته  در يکي از واگون هاي قطارآهن که بسوي شهر ستوکهولم در حرکت بود ، اشعار مولانا رابراي همسفرخود تفسير ميکردو کلام شرين اش در سراسر واگون طنين انداز بود .با علاقمندي و کنجکاوي به سخنان نغز اين سخنور ناآشنا دزدانه  گوش فرادادم واز آن لذت بردم. در محافل بعدي انجمن افغانها علاقمندي و ارادتمندي خود را با اين مرد دانشمند ونيکو ابراز داشتم واز آن ببعد دوستي مان آغاز گرديد. ما در کميسيونهاي مختلف انجمن همکار بوديم  و در اکثريت موارد اتفاق نظرداشتيم .
مرحوم دکتور آتش به اصول دموکراسي سخت معتقد و پابند بود . او در اکثريت جلسات سالانه انجمن افغانها رياست کميسيون برگزاري انتخابات را بعهده ميگرفت و درين پست کانديد بلا منازع بود .
زنده ياد آتش در راه اتحاد ملي  خدمات برجسته نموده و معتقد به اتحاد و همبستگي افغانها بود . او در ايجاد ، تحکيم و تقويه انجمن افغانها در سويدن نقش بزرگي ايفا نمود . در بزرگداشت از روزهاي ملي و مذهبي ، مرحوم دکتور آتش از اولين سخنرانان  آن ميبود ، زيرا مرحوم دکتور آتش اندوخته هاي پربارخويشرا  سخاوتمندانه در اختيار هموطنان خويش قرار ميداد. به ياددارم که نه سال قبل که مسووليت شعبهء فرهنگي انجمن افغانها را بعهده داشتم ،مرحوم دکتور آتش با تواضع و محبت مرا کمک ميکرد . دريکي از برنامه هاي فرهنگي  زير عنوان” شب شعر و موسيقي” بسيار عالي درخشيد. اندوخته هاي خود را متواضعانه در اختيار همه قرار داد و همه از آن لذت بردند.آنشب ، زنده ياد آتش در مورد مولانا واشعار مولانا صحبت نمود و به تفسير آن شعر مولانا پرداخت که ميگفت بشنو از نی چون حکایت می کند    از جدایی ها شکایت می کند سخنراني پربارآن فرهنگي فرهيخته  آنقدرعالي ، دلچسپ و شنيدني بود که نميتوان آنرا با جملات بيان نمود . صادقانه ميگويم که  توضيحات آن بزرگمرد برايم بسيار آموزنده و کاملاٌ جديد بود       

مرحوم دکتور آتش گران ارج از زمره آن عده شخصيتهاي ادبي افغانستان بود که با همهء تاروپود وجودش پيروي مکتب عرفاني بويژه تصوف عشق مولانا جلال الدين محمد بلخي بود و با عشق سوزان واشتياق سرشار به شور عرفاني مولانا جان باخت وبدرود زندگي گقت
زنده ياد دکتور آتش مولوي شناس چيره دست کشور پيوسته با مثنوي معنوي و ساير آثار ماندگار حضرت خداوندگار به خلوت مي نشست و با هوشمندي و جستجو گري راز و رمز شعر و ادب را مي آموخت ، زيرا که در وراي گنجينه هاي ادبي مولانا فاکتهاي زنده ء انجام رسالت اجتماعي در مطابقت به حيات امروزي ميديد. او انسان را دوست ميداشت و به کرامت انساني احترام بي پايان مينمود . مرحوم آتش معتقد به عدالت اجتماعي بود و انديشه هاي عدالتخواهانه  خود را ذريعه اشعار مولاناي بلخي بيان ميکرد.
مرحوم دکتور محمد موسي آتش در تمام فعاليتهاي انجمن وبويژه در عرصهء  فرهنگي انجمن  تا آخرين روزهاي زندگي پربارش سهم فعال گرفت . در حلقهء علمي ـ مطالعاتي انجمن سهم شايسته اداء نمود و مسووليت بخش فرهنگي آنرا عهده دار بود. اشتراک آن بزرگمرد در جلسه 2008 سالانه انجمن و استقبال اعضاي انجمن  که با اهداي دستهء گل از جانب رئيس انجمن به ايشان صورت پذيرفت ، بيانگر پابندي وي به اصولي بوده که خود تا آخرين لحظات زندگي به آن معتقد بود      
شاد روان دکتور آتش در طول زندگي پربار سياسي ، فرهنگي واجتماعي خويش انسان متواضع ، با تهذيب و باعاطفه بود که پيوسته با مستمندان و ستمديدگان جامعه پيوند ناگسستني داشت و با آنان همدردي مينمود.ازينرو در قلوب خاص وعام جايگاه شايسته را احراز کرده بود. اشتراک وسيع افغانهاي قدر شناس  در مراسم تشييع و تدفين جنازه مرحوم دکتور محمد موسي آتش بيانگر محبتي بود که افغانهاي  مان با اين انسان فرهيخته و دانشمند داشتند. دوستان زنده ياد دکتور آتش ياد وخاطره آن  بزرگمرد را لحظهء فراموش نخواهند کرد.

!يادش گرامي و روانش شاد باد

نسيم سحر

***

آرشيف 

پيام تسليت انجمن افغانها در سويدن بمناسبت مرگ نابهنگام شخصيت اجتماعي سرشناس ويکي ازبنيادگذاران انجمن افغانها در سويدن  

مرحوم دکتور محمد موسي آتش                                                                                                                             

 گزارشی از مراسم تشييع وتدفین جنازه مرحوم دکتور محمد موسی آتش

فوتوهاي از مراسم تشييع وتدفين جنازه مرحوم دکتور محمد موسي آتش

عبداله شيوالي : به سوگ آتش

زندگینامه ی مختصردوکتورمحمدموسی آتش

جنرال عزيز حساس : يادي از راد مرد تاريخ

 Lämna ett svar