برنامه و کنسرت دیجیتالی ویژه بمناسبت روز مادر درسویدن

برنامه و کنسرت دیجیتالی ویژه بمناسبت روز مادر درسویدن

درسویدن در آخرین یکشنبه ماه می هر سال ( امسال  28 ماه می ) از مقام شامخ مادر تبجیل بعمل می آید.

به همین مناسبت برنامه ویژه( کنسرت دیجیتالی مجتبی محب و سخنرانی )  را بمناست روز مادر در سویدن به روز یکشنبه مورخ 28 ماه می به ساعت 12.00 در نظر گرفته ایم. این برنامه از دوبخش تشکیل شده است.

بخش نخست به گردانندگی خانم فریبا چرخی فرهنگی فرهیخته و گوینده اسبق رادیو تلویزیون افغانستان که در مورد مقام والای مادر صحبت خواهد شد. دربخش دوم بعد از یک تفریح کوتاه کنسرت مجتبی محب هنرمند محبوب و خوش صدای ما برگذار خواهدگردید.

هموطنانی که میخواهند در بخش نخست درمورد مقام مادر صحبت نمایند ، از طریق لینک زیر زووم وارد اتاق زووم گردند.

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/82591833403?pwd=TWJaV2M2QlUzZTl4NWVwZUxEM2pHQT09 Meeting ID: 825 9183 3403 Passcode: 665759

شروع برنامه ساعت ( 12.00) . کنسرت پس از ختم سخنرانی شروع میگردد.

یکشنبه مورخ 28 ماه می 2023 ساعت دوازده چاشت.

ادمین های سایت و فیسبوک افغانهای سویدنLämna ett svar