برنامه معلوماتی پیرامون ”حقوق خانواده وسوسیال”  به اشتراک حقوقدان افغانتبار خانم سونمال جناح نورستانی

 برنامه معلوماتی پیرامون مسایل ”حقوق خانواده وسوسیال”  به اشتراک حقوقدان افغانتبار خانم سونمال جناح نورستانی

مهـاجـرت خانواده ها به یک کشـورنو تقریبا همیشه پیامد ها میداشته باشد و سبب ایجاد تغییرات بزرگ در خانواده ها میگردد .  بخصوص آنهاییکه از یک کشورعقب مانده  با فرهنگ ، زبان و دین دیگر وارد یک کشور پیشرفته اروپایی میگردند ، با چالش های گوناگون مواجه میشوند. فرصت های جدید برای زنان ایجاد میگردد و اطفال ونوجوانان نیزاکثرا نسبت به بزرگسالان ساده تر درجامعه جذب میگردند .این وضعیت جدید به نوبه خود منجر به تغییر روابط میان همسران از یکسو و از جانب دیگر میان اطفال و والدین میگردد .

لذا والدین ها باید اطلاعات لازم در مورد قوانین ، مقررات و ارزش های کشوریکه در آن اقامت گزیده اند ، دریافت نمایند.

برای اکثریت  والدین عشق و محبت به اولاد از اهمیت بزرگی برخوردار میباشد . اطفال نیز به محبت و رهنمایی والدین و سرپرستان خویش نیاز دارند . هر خانواده به رقم خود این محبت و عشق شانرا به فرزندان شان تبارز میدهند و گاهی هم ازشیوه های متفاوت بخاطر تربیه فرزندان استفاده میکنند که گاهی سبب ایجاد سوء تفاهمات ومشکلات میگردد.  

از جانب دیگر قوانینی در سویدن وجود دارد که هر گونه خشونت جسمی و روانی در رابطه با تربیت کودکان را ممنوع میسازد.

طوریکه میدانیم در هر کمون یک اداره به اسم ” اداره خدمات اجتماعی ” (Socialtjänsten) وجود دارد که یکی از مهمترین وظایف این اداره توجه به رُشد و نمـو امن و آسوده اطفال  و نوجـوانان میباشد.

اداره  خـدمـات اجتمـاعی (Socialtjänsten ) می تواند اطـلاعـاتی در مـورد بد رفتـاری با طفل  بدست بیاورد  و  وارد عمـل شود و اقدامات قانونی بخاطر ایجاد محیط امن و آسوده برای اطفال و کودکان شود. اگراداره خدمات اجتماعی به این نتیجه برسد که کودک دریک خانواده در معرض خطر برای سلامتی اش  قرار دارد و یا با برخورد و رفتارنامناسب مواجه است ، دراینصورت ”اداره ی خـدمـات اجتماعی از کودک حمایت موثری می کند و این بدان معنـاست که کودک برای مدتـی کـوتاه و یا طـولانـی مـدت نـزد خـانـواده ی دیـگری (خـانه ی جایگزین و یا خانه ای که کودک تحت تربیت خانواده ای قرار گیرد) و یا در خانه ی حمایت و نگهداری (HVB) زندگی می کند”.

ازینرو بسیار مهم است تا تمـام اعضـای خـانـواده درک درست از قوانین ، معیـار ها و ارزشهای جامعـه نو داشته باشند.

به همین منظور انجمن افغانها در سویدن برنامه  معلوماتی را د رمورد فوق را به اشتراک حقوقدان دری زبان خانم سونمال جناح نورستانی عضو دفتر وکالت باکن (Advokatbyrån Baaken)که دفتر مرکزی آن در شهرهلسنگبوری (Helsingborg)قرار دارد  از طریق زووم ( Zoom) وازفیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش خواهد شد ، رویدست گرفته است.

گفتنی است که خانم سونمال جناح نورستانی( Sunmal Djenah) مدتی در اداره مهاجرت سویدن ، سپس در یک دفتر وکالت در استاکهولم کار کرده است. اکنون او دراین دفتر وکالت جدید با دوسیه های دربخش حقوق مهاجرت (Migrationsrätt)، حقوق خانواده (familjerätt) ، حقوق سوسیال(socialrätt )  و جرم(brottmål )  کار مینماید.

Migrationsrätt, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT, LRV) samt brottmål (målsägandebiträde, särskild företrädare för barn)

خانم سونمل نورستانی برعلاوه مطالب فوق در مورد اینکه چرا و به کدام دلایل ”اداره خدمات اجتماعی”( Socialtjänsten)  اطفال را از خانواده هایشان میگیرند و در مکان دیگری برای مدت معین جابجا مینمایند. در این حالت ها اقدامات و برخورد  خانواده ها چگونه باشد و همکاری با اداره خدمات اجتماعی چقدر اهمیت دارد.

اگر سوالات خاص موجود باشد لطفا قبل از برنامه لایف ( زنده)به ایمیل ها و یا شماره های تیلفون زیر ارسال نمایید .

 sunmal@baaken.se

شماره های تیلفون 0722251999 

زمان پخش زنده برنامه : روز شنبه مورخ 20 فبروری 2021از ساعت 18.00 الی 19.30 از طریق فیسبوک افغانهای سویدن . بعدا در سایت افغانها نیز نشر خواهدشد.

نسیم سحر

 رئیس انجمن افغانها در سویدنLämna ett svar