برنامه دیجیتالی بمناسبت روز همبستگی جهانی زنان

گرامی باد روز همبستگی جهانی زنان !

روز چهارشنبه مورخ  8 ماه مارچ 2023 مصادف است با « روز همبستگی جهانی زنان ».

بدین مناسبت قرار است که یک برنامه دیجیتال به روز چهارشنبه  مورخ 8 مارچ 2023از طریق زووم  با اشتراک برخی فعالین زنان افغان در اروپا برگذار گردد و از طریق فیسبوک افغان‌های سویدن بطور زنده ( لایف ) پخش گردد.

گردانندگان :

خانم فریبا چرخی و نسیم سحر 

روز و ساعت :

روز چهارشنبه  مورخ 8 مارچ 2023

ساعت هفت شام ( 19.00) به وقت اروپا

لینک فیسبوک افغان‌های سویدن :

https://www.facebook.com/afghanha.se