بررسی کار دادگاه های مهاجرت

گفته می‌شود که سیستم جدید پناهندگی که در آن دادگاه‌های مهاجرت پروندۀ متقاضیان را بررسی می‌کنند و تصمیم نهائی در مورد درخواست پناهندگی به عهدۀ همین دادگاه هاست، بعد از ۳ سال کار خود را به خوبی انجام داده است. اما در عین حال فرایند پناهندگی هنوز نیز دارای نقائصی است. این موضوعی است که هیئت ویژۀ دولتی بررسی رفرم پناهندگی در گزارش خود نوشته است

  Foto: Ulf Palm code 9110 COPYRIGHT PRESSENS BILD

در گزارش این هیئت، رفرم پناهندگی از جمله در مواردی چون ارزشیابی مدارکی که پناهجویان از کشورهای متبوع خود دارند و هم چنین در زمینۀ کمبود مترجم، مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گزارش دولت تشویق به دنبال کردن تبصره‌های قانونی بویژه در موارد حساس، که پیش از این دلایل انسانی خوانده می‌شد، شده است
سیستم قدیمی پناهندگی سوئد آن چنان که در گزارش بررسی کار سه سالۀ سیستم جدید آمده است، قوانین برای کار نهادهای تصمیم‌گیری وضع شده بود و همانها بودند که در مورد بررسی مجدد پرونده‌ای که با پاسخ منفی مواجه می‌شدند حرف آخر را می‌زدند. اما طبق سیستم جدید پناهجو شانس این را دارد که در صورت مواجه شدن با پاسخ منفی، از تصمیم ادارۀ مهاجرت به دادگاه‌های ویژه پناهندگی شکایت برد و از این دادگاه‌ها درخواست رسیدگی مجدد کنند.
دان الیاسون Dan Eliasson، مدیر کل ادارۀ مهاجرت از این که در گزارش بررسی سیستم جدید پناهندگی به وضعیت کودکان و بویژه کودکان تنهای پناهجو، توجۀ خاص مبذول نشده اظهار شگفتی کرد. ادارۀ کل امور مهاجرت سوئد امیدوار است که ساختار سیاسی کشور، به عبارت دقیق‌تر، دولت و پارلمان، در این زمینه ابتکار عمل را بدست گیرند و در مورد کودکان پناهجو پیشنهادات تازه‌ای ارائه دهند. دان الیاسون در این مورد می‌گوید: از آنجائی که هیچ پیشنهادی در این زمینه ارائه داده نشده، تصمیم‌گیری یا وضع قانون در زمینۀ (کودکان پناهجو) دست کم یک سال شاید هم بیشتر به طول خواهد انجامید. او همچنین گفت:

 دان الیاسون: ما گفته ایم که از پیشنهادهائی که شرایط را برای اقامت کودکان در سوئد سهلتر میکند استقبال میکنیم.

ما گفته ایم که از پیشنهادهائی که شرایط را برای اقامت کودکان در سوئد سهلتر میکند استقبال میکنیم. ما قوانین خوب و سخاوتمندانه ای در این زمینه داریم اما هستند قضاتی در دادگاه های مهاجرت که به نظر من دیدگاهشان با آن چه نمایندگان پارلمان می خواهند و آن چه در عمل جریان دارد، اختلاف دارد، که اگر این ارزیابی درست باشد، باید قوانین را تغییر بدهیم.

taher.jambarsang@sr.se

 گزارش: طاهر جام برسنگ

منبع : سايت راديوي سويدن ، پژواک

 ***

درين مورد به زبان سويدني در سايت افغانها بيشتر بخوانيد

https://www.afghanha.se/asylsoekande/475-nytt-asylsystem-far-godkaent.html

Nytt asylsystem får godkänt

 Lämna ett svar