برای اداره مهاجرت به اندازه کافی مسیحی نیست

روزنامه سوینسکا داگبلادت SvD در سرمقاله خویش در مورد اخراج یک پناهجوی افغان پرداخته که به مسیحیت گرویده ولی اداره مهاجرت به او باور نکرده است  . سرمقاله روزنامه از تصمیم اداره مهاجرت در زمینه انتقاد مینماید . اینک متن سرمقاله روزنامه :

برای اداره مهاجرت به اندازه کافی مسیحی نیست

گرویده به مسیحیت  به افغانستان بازگردانده می شود.

سرمقاله روزنامه [ سوینسکا داگبلادت SvD]  قبلاً در مورد فرد گرویده به مسیحیت  نوشته بود كه  اداره  مهاجرت با او به شیوه غیرمنطقی  رفتار نموده بود. به همین منظور سرمقاله روزنامه از سوی  میکائیل ریبینویک (Michael Ribbenvik) رئیس عمومی اداره مهاجرت مورد انتقاد قرار گرفت و او افاده نمود که نه اداره  او(اداره مهاجرت )   و نه پرسونل اش  مرتکب کدام اشتباهی نشده اند (”حتی مسوول دوسیه این فرد  آزادی مذهبی دارد ، SvD 16 / 12-19.)

فرد گرویده به مسیحیت  راجع به اعتقادات مذهبی اش  توسط یک کارمند رسمی اداره مهاجرت  با لباس مسلمانی مورد سؤال قرار گرفت و همین امر باعث ترس و ناامنی او شد. این کارمند رسمی اداره مهاجرت قضاوت نمود  كه این فرد نظر به عقاید مذهبی خویش  بطور واقعی  به مسیحیت ایمان نیاورده است. از این فیصله اداره مهاجرت  توسط فرد مسیحی شده  شکایت گردید و به محکمه مهاجرتی  غرض  تجدید نظر فرستاده شد . او این شکایت را  تا حدودی برای احیای ایمان خودش  و بخشی نیز برای حق پناهندگی خود نمود  ، زیرا زندگی این فرد در افغانستان در معرض خطر مستقیم قرار دارد.

محکمه مهاجرتی تصمیم گرفت كه درهر حالت  این فرد گرویده به مسیحیت  را به افغانستان بازگرداند ، جایی كه  تهدیدهای مرگ در انتظارش است. محکمه فیصله خود را بر این اساس بنا نهاده  كه اعتقادات فرد گرویده به مسیحیت به اندازه كافی قوی نیست ، اعتقادات وی سطحی و گذرا است و نمی توان آنرا بسیار عمیق دانست ، به همین دلیل محکمه اعلام كرد كه هیچ خطری برای زندگی این مرد وجود ندارد. او اکنون به نظر می رسد که  به مسیحیت گرویده  گرچه به اندازه کافی عمیق نبوده است. علاوه بر این ، انتظار نمی رود که تغییر مذهب  بطور سطحی توسط افراد  زندگی شانرا در افغانستان به خطرمواجه بسازند.

ریبنویک (Ribbenvik ) در پاسخ به متن سرمقاله نوشت: ”در افغانستان ممکن است  ترک اسلام با مجازات اعدام همراه باشد”. فیصله  اداره او [ اداره مهاجرت ]  این بود که تغییر دین قابل باور نبود  ، یعنی اینکه تغییر عقیده دینی بطور واقعی نبود  و بنابراین می توان بدون ریسک زیادی به افغانستان برگردانده شود. حکم محکمه که اکنون وجود دارد ، کاملاً به بسیاری  وضعیت بازجویی انتقاد شده استوار است.

در حال حاضر این حق وجود دارد که بازجوگران دیگر ( مصاحبه کنندگان دیگر) را مطالبه کرد درصورتیکه  به عنوان مثال ، همجنسگرایان از عدم برخورد صحیح از آنها ترس داشته باشند. این خوب و درست است بنابراین به حدی که باید برای افراد آسیب پذیر تر اعمال شود.

در این دوسیه موارد زیادی وجود دارد که کاملاً اشتباه است. ناامنی قضایی و یا حقوقی  آشکارترین آنهاست. این واقعیت که شروط  برای متقاضیان پناهندگی در سویدن به طور مداوم در حال تغییر است ، نه تنها بالای افرادیکه دین شانرا تغییر میدهند  تأثیر می گذارد. قانون به اصطلاح جمنازیوم ( لیسه )   همواره ناامنی حقوقی و قضایی داشته  و دائماً  موضوعی است که برایش  قوانین جدید موقت و استثنائات  مطرح میگردد.

مقررات نامشخص و اشتباهات  در اداره مهاجرت باعث میگردد که کشور ما به هیچ وجه نمی تواند افتخار کند ، همانطور که اغلب در هنگام تجلیل از حقوق بشر آنرا بنمایش میگذارد . موارد بسیاری وجود دارد که باید از آن خجالت بکشیم  و سپس آنرا باید تغییر دهیم.

نوشته از  

 Maria Ludvigsson

ترجمه از نسیم سحر

منبع : روز نامه سوینسکا داگبلادت

https://www.svd.se/kristen-men-inte-kristen-nog-for-migrationsverketLämna ett svar