بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کورونا

بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کورونا ، با رعایت نکات صحی محافظ سلامت خود و دیگران باشید :
http://youtu.be/_c_JE7XDL5wLämna ett svar