بحث پيرامون انتخابات پارلمان اروپا باخانم انا ليليهوک عضو پارلمان سويدن

خانم انا ليليهوک  از حزب مودراتها و عضوکميته مالي پارلمان سويدن در مورد انتخابات پارلمان اروپا با اعضاي انجمن افغانها بروز يکشنبه مورخ 24 ماه مي در اتاق اسکارپنيک آ ب اف ستوکهولم گفتگو مينمايد

انتخابات پارلمان اروپا بتاريخ 7 جون 2009 برگزار ميگردد
گفتني است که سويدني ها ازين انتخابات استقبال چنداني ننموده وازينرو اين مسئله مايهء نگراني سياستمداران سويدني قرار گرفته است. افزون بر آن پنجاه در صد کمونها برنامهء خاصي غرض ارائه معلومات درين زمينه را ندارند واين کار را مربوط احزاب سياسي سويدن ميشمارند.
اکنون حزب مودراتها به ابتکاري دست زده تا ازطريق  انجمن هاي مختلف مسئله انتخابات پارلمان اروپا را با مهاجرين و اتباع خارجي تبار مورد بحث و گفتگو قرار دهد .
بحث روي انتخابات پارلمان اروپا
زمان : يکشنبه مورخ 24 ماه مي2009 از ساعت يازده الي يک بعد از ظهر
 مکان :  اتاق اسکارپنيک آ ب اف ستوکهولم ، طبقه چهارم

Plats: ABF-huset i Skarpnäck-rummet, tr.4, Sveavägen 41, Stockholm. T-bana: Rådmansgatan.
 
Tid: Söndag den 24 Maj 11.00-13.00

 Lämna ett svar