با وجود خطر مرگ پناهجوی افغان نمی تواند در سویدن بماند

شکيلا عيدي زاده

وحید رحیمی جوان ۲۳ ساله افغان است که پنج سال قبل با پدر و مادر خود به سویدن آمد. بعد از چهار سال زندگی در سویدن وحید را با کمک پولیس به افغانستان فرستادند

وحید رحیمی بعد ازیک حادثه قصد جانش در افغانستان زندگی خود را در خطر می دید، پدر و مادرش تصمیم گرفتند افغانستان را ترک کنند. وحید عاشق دختر نامزدداری شده بود، این عمل او با عث خشم فامیل دختر شد و آنها قصد جان وحید را کردند و او را هدف سه گلوله قرار دادند. اداره کل امور مهاجرت دوسیه وحید را رد کرده به این دلیل که وحید مدارکی ندارد که حمله انجام شده بخاطر آن دختر بوده و دیگر اینکه وحید شش ماه بعد از وقوع این حادثه افغانستان را ترک کرده است.  وی زمانی را که پولیس سویدن او را به افغانستان اخراج می کرد، لحظه پر از خوف احساس می کرد، مقطعی که ماندن در سویدن و برگشت به افغانستان هر دو نا ممکن می نمود
وحید که از یک ماه به این طرف با دریافت ویزه توریستی موفق به آمدن به سویدن شده است از مدت زمان ۱۵ ماهی که در افغانستان بود می گوید که در این مدت نه تنها مورد حمله و شکنجه پولیس قرار گرفته، بلکه از نظر مسکن، کار و کاریابی و نداشتن شبکه اجتماعی هم دچار مشکلاتی بوده است.
پدر و مادر وحید به اساس قوانین بشر دوستی سویدن توانستند در اینجا بمانند، ولی وحید که در زمان تصمیم گرفتن اداره کل امور مهاجرت بالا تر از ۱۸ سال داشت به عنوان فرد بالغ باید به افغانستان بر می گشت. وحید که زندگی اش در خطر است با وجود ارائه  تمام شواهدی به اداره مهاجرت این اداره تا هنوز تصمیم خود را تغییر نداده است. به عقیده تابو موسو، ، نماینده (وکيل ـ گرداننده سايت ) وحيد ، اداره مهاجرت از تمام قوانین موجود اتحادیه اروپا در مورد پناهند گی استفاده نمی کند.
تابو موسو می گوید به نطر من استفاده نکردن از دستورالعمل ها همانا پیش داوری ها و ترس هایی هستند که جامعه سویدن نسبت به مهاجرین دارد. و به نوبه خود اینها بر تصمیم گیری های سیاسی تآثیر می گذارند. تابو موسو اضافه می نماید که در سویدن برداشتی وجود دارد که ما مهاجرین را می پذیریم بخاطریکه ما مهربان هستیم ولی این مهاجرت ها بر جامعه ما فشار می آورند.
به گفته تابو موسو وحید رحیمی تمام شرایط برای ماندن در سویدن را دارد. قرار است وحید با همکاری تابو موسو از سویدن به کمیسیون اتحادیه اروپا شکایت نماید. به عقیده تابو موسو این شکایت بر دوسیه وحید تآثیری نمی گذارد، ولی این مهم است که اتحادیه اروپا به سویدن گوشزد نماید که این کشور از قانون حفاظت از پناهجویان اتحادیه اروپا تخطی نموده است و وحید را با وجود روبرو بودن با خطر جانی دو باره به افغانستان برگردانده است.
قراراست وحید مجددا درخواست پناهنده گی در سویدن نماید. نماینده( وکيل ) وی، تابو موسو در این مورد خوشبین است.
به گفته تابو موسو وحید امکانات خوبی دارد، زیرا او چندین دلیل و مدرک دارد که در سویدن بماند، ولی وحید در مورد  قبول شدن و ماندنش در سویدن نمی تواند حدس بزند.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواکLämna ett svar